Personlig økonomi

Snart kan alle levere sykemelding digitalt

Fra mandag kan arbeidstakere i hele landet sende sykemeldinger og sykepengesøknader digitalt til arbeidsgivere.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
12. januar 2018 - 06.48

Hittil har sykemeldingens siste del, søknad om sykepenger, bare vært tilgjengelig i digital versjon i noen deler av landet. Nå innføres det i alle fylker.

– Dette betyr at alle arbeidsgivere nå må gjøre seg klare til å ta imot det som kommer til dem i Altinn. Når en arbeidstaker har valgt å bruke den digitale løsningen, er det slutt på papiret for denne sykemeldingen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Hvert år utstedes det 3,5 millioner sykemeldinger, fordelt på 1 million sykemeldte. Nav-direktøren opplyser at den tiden som i dag brukes på å håndtere papirer og kommunisere via post og telefon, i stedet skal brukes på viktigere oppgaver.

– Målet er at sykefraværet kan bli så kort som mulig. I den videre digitaliseringen skal det bores enda dypere i hvilken støtte som kan gis til den viktige oppfølgingen på arbeidsplassen, sier Vågeng.

(©NTB)