Personlig økonomi

1,1 milliarder rikere i aksjefond

Norske og globale fond dro lasset.

Specialist Jay Woods ved New York Stock Exchange - (AP Photo/Richard Drew)

Specialist Jay Woods ved New York Stock Exchange - (AP Photo/Richard Drew)

Artikkel av: Odd Steinar Parr
21. februar 2018 - 12.39

Norske personkunder hadde ved utgangen av januar 231,4 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 142,6 milliarder kroner i aksjefond.

Beholdningen i aksjefond hadde da steget 2.122 millioner kroner i løpet av måneden.

Samtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening i dag at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 991 millioner kroner i januar.

Milliardhopp i januar

I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.

Beholdningen steg altså med 2.122 millioner, etter en nettotegning på 991 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond fikk i januar derfor en verdistigning på 1.131 millioner kroner (2.122 - 991).

Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk globale fond månedens største verdistigning med 720 millioner kroner.

Norske fond steg med 560 millioner kroner.

Har mest penger her

Vi minner samtidig om at det er disse aksjefondskategoriene norske personkunder har mest penger i.

Ved utgangen av januar sto 35,9 milliarder kroner plassert i norske fond, 33,9 milliarder i globale.