Personlig økonomi

NAF klager på massive bompenger

Debatt etterlyst.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
14. februar 2018 - 14.42

Statens Vegvesens nye handlingsprogram, som ble lagt frem onsdag, viser at 50 store veiprosjekter vil være under arbeid på riksveiene de neste seks årene.

30 av disse åpner i perioden.

Veier for rundt 135 milliarder kroner skal bygges de neste seks årene.

Rundt 42 milliarder kroner skal kreves inn i bompenger.

Vegvesenet understreker at bompenger som kreves inn gjennom egne bypakker, samt bominntekter fra prosjektene Nye Veier AS står bak, kommer i tillegg.

Hele handlingsprogrammet her.

- Massive bompenger

NAF merker seg at veldig få veiprosjekter blir gjennomført uten bompenger.

- Planen viser at behovet for nye og oppgraderte veier er stort, men vi etterlyser en debatt om hvordan vi kan finansiere dette på en bedre måte, uten at det rammer lommeboken til den enkelte ved høye bomsatser, sier NAF-direktør Stig Skjøstad i en pressemelding.

Organisasjonen har lagt frem en rapport som viser at det er mulig å finansiere viktige prosjekter gjennom et veifond og en veibank, i stedet for via bompenger og budsjettbevilginger fra år til år.

- Dette er noe politikerne må ta tak i. Ambisjonene for samferdsel er høye, og behovet der ute er stort. Vi er bekymret for at bompengetrykket blir for høyt for folk når både veistrekninger og behov i byene krever så mye bompenger, sier Skjøstad.

Broer nedprioritert

Han viser videre til NAFs undersøkelser som viser at folk prioriterer vedlikehold av eksisterende veier høyere enn bygging av nye veier.

Ifølge Skjøstad går mye av vedlikeholdsmidlene i 6-årsplanen med til tunneler, og at midler til å stanse forfallet på broene blir prioritert først etter 2023.

- Regjeringen har satt inn en stor og viktig innsats for å redusere forfallet på veiene. Likevel ser vi at det er så mye forfall på veiene at heller ikke satsningen i denne seksårsplanen er tilstrekkelig, sier han.

Les mer her.