Personlig økonomi

Rogaland betalte mest skatt i fjor

Ingen fylker bidro med flere skattekroner i fjor enn Rogaland. Oljefylket sto for nesten en femdel av 476 skattemilliarder fra fylkene.

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av: NTB
14. februar 2018 - 05.09

år personskatt, selskapsskatt og arbeidsgiveravgift legges sammen, blir summen 104 milliarder kroner for Rogalands del, skriver Stavanger Aftenblad. Oslo følger hakk i hæl med 99 milliarder. Deretter følger Akershus og Hordaland. Til sammen står hovedstadsregionen og den sørlige halvdelen av Vestlandet for 63 prosent – nesten to tredeler – av innbetalingene.

Oslo og Rogaland er også øverst på listen over hvor verdiskapningen skjer, og her ligger hovedstaden foran oljefylket. I 2016 var ikke oljeutvinning lenger landets største næring.

– Norges største verdiskaper de siste årene er utvilsomt oljeutvinning, men de siste årenes lave oljepris har medført at andre næringer har høyere verdiskaping i 2016, sier banksjef Terje Roaldsvik Fanebust i DNB.

Finans, varehandel, industri, bygg og anlegg samt transport og lagring hadde alle større verdiskapning. Samtidig er det verdt å merke seg at rangeringen ikke fanger opp oljeutvinningens funksjon som katalysator for aktivitet i andre næringer.

(©NTB)