Personlig økonomi

Tror ikke dagens tall utsetter renteøkning

Eksperter analyserer.

Norske kroner. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Norske kroner. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
28. mars 2018 - 09.40

Dagens tall fra SSB viste at detaljhandelen falt 0,6 prosent i februar.

Konsensus pekte mot 0,7 prosent oppgang.

- Vareforbruket fortsetter å utvikle seg svakt som følge av svake bilsalg, og med uendret forbruk i mars vil vareforbruket avta med 2,2 prosent i årets 1. kvartal. Det taler for at BNP-veksten i 1. kvartal kan bli noe svakere enn de foregående kvartalene. Bilsalgene er trolig påvirket av avgiftsendringer over nyttår, og bør derfor ikke vektlegges for mye, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.

- Men også detaljhandelen har utviklet seg svakt ved inngangen til året, og indikerer en svak forbrukstrend. Norges Bank anslår forbruksveksten til 2,6 prosent i år og dagens tall indikerer at dette anslaget kanskje må nedjusteres. Vi tror likevel ikke tallene er svake nok til å endre prognosen for første renteheving, og fortsetter å vente at Norges Bank setter opp renten i september, fortsetter hun.

- Gjenstår å se

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets påpeker - i likhet med sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets - at detaljhandelstallene er volatile.

- Men når det er sagt, har det blitt mer utfordrende å hevde at trenden er oppadgående. 3-måneders gjennomsnitt er nå på omtrent de samme nivåene som i mars/april i fjor. Ved første øyekast ser det derfor ut som at detaljhandelen fikk seg et løft tidlig på våren 2017. Men siden har vi ikke sett ytterligere oppgang, skriver han i en oppdatering.

Med den solide sysselsettingsveksten og stigende reallønninger, ville Handelsbanken ha ventet seg i det minste en moderat oppadgående trend.

- Nå kan vekstraten for husholdningenes forbruk fortsatt stige i år. Men med en detaljhandel som går svakere enn ventet, må en større andel (av den ventede økningen) bli drevet av forbruk av tjenester. Det gjenstår å se, avslutter Gonsholt Hov.

Svakere krone

Kronen har uansett svekket seg på tallene. EURNOK står i skrivende stund i 9,6078, og har dermed svekket seg godt over tre øre siden like før tallene kom.

USDNOK har gått fra 7,7156 til 7,7543, så der snakker vi om en svekkelse på nesten fire øre.