Personlig økonomi

Kjøpte fond for over fire milliarder

Alle selger aksjefond - og kjøper rentefond.

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
17. april 2018 - 12.15

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser tirsdag at det i mars ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 4.241 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i nærmere 1.125 milliarder kroner.

Dermed falt forvaltningskapitalen med over 17,7 milliarder kroner i mars.

- Nedgangen skyldes i hovedsak utviklingen på verdens aksjemarkeder. Mars var, i likhet med februar, preget av urolige markeder blant annet på grunn av USAs økte tollsatser mot Kina og andre land og frykten for en global handelskrig, sier VFF-direktør Bernt S. Zakariassen i en kommentar.

Hamstret renter

Aksjefond opplevde i mars en nettotegning på 235 millioner, mens rentefond ble nettotegnet for 3.402 millioner kroner.

Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettotegnet for 2.224 millioner, pengemarkedsfond for 650 millioner og «andre rentefond» for 528 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 288 millioner, mens andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for 317 millioner kroner.

Proffene tok halvparten

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 576 millioner kroner i mars.

Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 1.365 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 2.103 millioner kroner i mars, mens utenlandske kunder tegnet for netto 197 millioner kroner.

Institusjonene sto dermed for halvparten av nettotegningen i måneden.

«Alle» solgte aksjer

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettoinnløste norske personkunder for 149 millioner kroner i mars.

For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 1.157 millioner kroner.

Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 112 millioner kroner, mens utenlandske kunder solgte for netto 662 millioner kroner.

«Alle» kjøpte renter

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 597 millioner kroner.

Via pensjonsmidler nettotegnet norske personkunder for 208 millioner kroner.

Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 1.808 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for 789 millioner kroner.