Personlig økonomi

Aksjer er veldig ut, renter litt inn

Alle solgte aksjer i juni.

Illustrasjon: Who is Danny / Shutterstock / NTB scanpix

Illustrasjon: Who is Danny / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
20. juli 2018 - 09.35

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser fredag at det i juni ble nettoinnløst andeler i verdipapirfond for 5.581 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i drøyt 1.157 milliarder kroner, etter et fall på 11.788 millioner kroner i løpet av måneden.

Aksjer veldig ut

Aksjefond opplevde i juni en nettoinnløsning på 6.080 millioner kroner, mens rentefond ble nettotegnet for 293 millioner kroner.

Blant rentefondene ble pengemarkedsfond og obligasjonsfond nettotegnet for hhv. 106 og 1.703 millioner, mens «andre rentefond» ble nettoinnløst for 1.517 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond ble nettoinnløst for 57 millioner, mens andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for 264 millioner kroner.

Utlendinger kjøpte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettoinnløste fond for 6.234 millioner kroner i juni.

Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 460 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt innløste norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 1.343 millioner kroner i juni, mens utenlandske kunder tegnet for netto 1.536 millioner kroner.

Alle solgte aksjer

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettoinnløste norske personkunder for 2.621 millioner kroner i juni.

For pensjonsmidler ble fasiten en nettoinnløsning på 108 millioner kroner.

Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 2.533 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 817 millioner kroner.

Amatørene solgte renter

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), innløste norske personkunder for netto 3.710 millioner kroner.

Via pensjonsmidler nettotegnet norske personkunder for 565 millioner kroner.

Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 1.135 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 2.303 millioner kroner.