Personlig økonomi

300.000 unge har aldri opplevd renteøkning

I høst settes renten opp - dette frykter Olav Chen

- Jeg er bekymret for de unge med mye lån som aldri har opplevd renteoppgang, sier Chen. 

Foto: Hegnar Media.

Foto: Hegnar Media.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
10. juli 2018 - 15.09

For første gang siden 2011 er det ventet at sentralbanksjef Øystein Olsen vil heve styringsrenten fra 0,5 på rentemøtet i september. 

Samtidig har Norges Bank jekket opp rentebanen slik at det er planlagt to nye rentehevinger i 2019, og at en i løpet av de neste tre årene ser en økning på styringsrenten på 1,5 prosentpoeng. 

Samtidig viser tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita at 325.000 mellom 20-39 år kjøpt sin første bolig i 2011, og aldri opplevd renteoppgang. 

- Denne generasjonen av låntakere har aldri opplevd renteoppgang og vil være de som er mest sårbare, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning bekymret.

- De jeg er mest bekymret for er jo de unge med mye lån, som i sin tid med boliglån ikke har opplevd noe form for renteoppgang og har tilpasset seg de lave rentenivåene. Det har etter hvert blitt mange av dem de siste årene med galopperende boligpriser som har gjort det med stadig mer nødvendig å ta opp større boliglån, sier forvalteren til Hegnar.no. 

Kan dempe boligprisene

Tall fra Statistisk sentralbyrå viste ved utangen av mai at nordmenns innenlandske lånegjeld var oppe i 5.594 milliarder kroner. 

Samtidig falt boligprisene 1,0 prosent i juni, som betyr at så langt i 2018 har boligprisene i Norge steget med 5,5 prosent og 1,5 prosent de siste 12 månedene.

- Også andre husholdninger og boligkjøpere har økt gjeldsbelastningen med de lave rentene så lenge, så det jeg kaller rentefølsomheten i husholdningene har garantert blitt større med årene. Med stigende renter vil husholdningene være nødt til å stramme inn på annet forbruk, som restaurantbesøk, shopping, feriereiser etc, sier Chen.

- Det vil gi annenhåndseffekt i økonomien med mindre etterspørsel og i verste fall at noen vil miste jobbene sine. Det er disse ringvirkningene som er vanskelig å kalibrere, men det er liten tvil om at stigende renter vil være dempende på dette og ikke minst boligprisene.

Kan forsikre mot rentesmell

En oversikt fra Holbergfondene viser at kun én av 20 nordmenn har valt å binde renten, til tross for skyhøy gjeld og stigende renter. Det kan føre til problemer fremover, særlig når Norges Bank varsler renteoppgang i tiden fremover.

Det er noe flere bør vurdere, ifølge Chen. 

- Ett tips for de som vil ha forutsigbar økonomi, er jo selvfølgelig fastrente på boliglån. Men mange misforstår allikevel dette, og tror de "vedder mot" og beskytter seg mot renteøkningene som kommer ved å velge fastrente, sier han og utdyper.

- Dagens fastrenter reflekterer allerede de renteøkningene som i dag er priset inn i markedene, og fastrentene kan både stige og falle mer fremover, avhengig av renteutsiktene i den perioden man binder for. Fastrente er heller en form for forsikring om at du får den renteutviklingen, forklarer Chen.