Personlig økonomi

Økonomien bak lykkelige ekteskap

En Cornell-sosiolog sier han har funnet hemmeligheten bak lykkelige ekteskap.

Credit: Smirnof / Shutterstock / NTB scanpix

Credit: Smirnof / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Nicolai C. Steckmest Sivertsen
5. juli 2018 - 16.30

Forskere har lenge forsøkt å forklare hvordan graden av økonomisk avhengighet skiller langvarige og lykkelige forhold fra kortvarige og ikke fullt så lykkelige forhold. Hva utgjør et lykkelig ekteskap? Penger hjelper, men det er gjerne ikke så enkelt.

Teorier som prøver å forklare stabile forhold varierer. Noen forskere sier kortvarige ekteskap oppstår i tilfeller hvor mannen mangler en fulltidsjobb eller tjener mindre enn kvinnen. Andre eksperter sier økonomisk avhengighet forplikter partene i ekteskapet. Komplementerende arbeidstider kan også hjelpe par som sjonglerer forelderrollen og andre gjøremål.

Penger påvirker

En Cornell-sosiolog sier han har funnet hemmeligheten bak lykkelige og langvarige ekteskap. Han sier at ekteskap er mindre sannsynlig å ende i skilsmisse hvis begge parter tjener omtrent like mye.

- Når par treffer et visst inntektsnivå og en viss formue, er det mye mer sannsynlig at de gifter seg. Økonomisk vanskeligstilte par har en mye høyere sannsynlighet for å bryte forholdet, sier sosiologen.

Teorien er basert på en analyse gjort av Census Bureaus Survey of Income and Program Participation, som tester alternative teorier for hvor mye penger og arbeid påvirker sannsynligheten for at par gifter seg eller bryter forholdet.