Personlig økonomi

Strømregningen blir 3.000 kroner dyrere

Kraftprisene i Norge lå i snitt 33 prosent høyere i år enn i fjor.

Foto: Maryna Pleshkun / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Maryna Pleshkun / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
10. juli 2018 - 14.21

- Økningen i kraftprisene hittil i år og utsiktene til høy pris fremover, gjør at en gjennomsnittskunde må betale om lag 3.000 kroner mer for strømmen i år, enn i fjor, sier seksjonssjef Vegard Willumsen i NVE.

Lite nedbør er hovedårsaken til prisoppgangen. Prisen på kull, gass og CO2-utslipp har også økt, og det gjør at eventuell import av kraft blir dyrere, skriver NVE på sine hjemmesider.

Den nedbørfattige våren gjorde at norsk kraftproduksjon og nettoeksport falt med 3,5 TWh sammenlignet med andre kvartal i 2017. Nettoeksport totalt sett over kvartalet var kun 0,4 TWh.

Samtidig holdes vann tilbake, noe som kan redusere presset på prisene til vinteren.

- Tørken vi er inne i, gjør at det er svært lite tilsig til kraftmagasinene. Vi ser at kraftprodusentene holder vann tilbake for å spare til vinteren. Det medvirker til en noe høyere kraftpris nå, men vannet som holdes igjen vil redusere strømregningen til vinteren, sier Vegard Willumsen i NVE.