Personlig økonomi

Renteøkning på Ringerike

Laveste boliglånsrente blir 2,30 prosent.

Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.

Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
27. september 2018 - 09.00

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har i dag besluttet å heve sine utlån- og innskuddsrenter, går det frem av en børsmelding.

Beslutningen forklares med økte pengemarkedsrenter og «den generelle markedssituasjonen».

Renten på boliglån øker med inntil 0,15 prosent, og den laveste boliglånsrenten blir 2,30 prosent - til LO-medlemmer under 34 år.

Renten på enkelte innskuddsformer og næringslivslån øker med inntil 0,25 prosent.

Banken minner om det også vil være innskudds- og låneprodukter som ikke berøres av endringen.

For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 15. november 2018.