Personlig økonomi

Kjøper både aksjer og renter

Proffene kjøper både det ene og det andre. Amatørene selger litt aksjer.

Trader, Paris. (AP Photo/Thibault Camus)

Trader, Paris. (AP Photo/Thibault Camus)

Artikkel av: Odd Steinar Parr
16. oktober 2018 - 13.34

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser tirsdag at det i september ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 3.874 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i drøyt 1.196 milliarder kroner, etter et fall på 1,4 milliarder kroner i løpet av måneden.

Både renter og aksjer inn

Aksjefond opplevde i september en nettotegning på 2.013 millioner kroner, mens rentefond ble nettotegnet for 2.001 millioner kroner.

Blant rentefondene ble pengemarkedsfond og «andre rentefond» nettotegnet for hhv. 1.813 og 1.783 millioner, mens obligasjonsfond ble nettoinnløst for 1.594 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond ble nettoinnløst for 208 millioner, mens «andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for 67 millioner kroner.

Proffene kjøpte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 37 millioner kroner i september.

Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 1.256 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 2.537 millioner kroner i september, mens utenlandske kunder tegnet for netto 44 millioner kroner.

Amatører solgte aksjer

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettoinnløste norske personkunder for 78 millioner kroner i september.

For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 1.650 millioner kroner.

Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 405 millioner kroner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 36 millioner kroner.

Kjøpte og solgte renter

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 438 millioner kroner.

Via pensjonsmidler nettoinnløste norske personkunder for 392 millioner kroner.

Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 1.966 millioner, mens utenlandske kunder innløste for netto 11 millioner kroner.