Personlig økonomi

Nordnet-kunder satser på aksjer

Enkelte aksjefond er mer populære enn andre.

Mads Johannesen. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Mads Johannesen. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
2. oktober 2018 - 11.11

Nordnet-statistikk viser at bankens privatkunder nettokjøpte fond for over 133 millioner kroner i september. 

Nettokjøpene fordeler seg med 118 millioner på aksjefond, 12 millioner på kombinasjonsfond og tre millioner kroner på rentefond.

- Tid beste ressurs

Nordnet-kundene ser dermed ikke ut til å bry seg nevneverdig om at flere av verdens børser er på rekordnivåer.

Med unntak av uroen i februar og mars har de jevnt over hamstret aksjefond gjennom hele 2018.

Investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen, mener kundene gjør rett når de fortsetter å delta i oppturen gjennom aksjefond. 

- Den gemene langsiktige sparer er tjent med å delta i markedet over tid snarere enn å vekte seg opp eller ned i tråd med bevegelsene. Som en langsiktig deltaker i aksjemarkedet, er man ikke tjent med å selge når kursene peker nedover og kjøpe når kursene stiger, man bør heller se over kortsiktige svingninger og bruke tiden som sin beste ressurs i aksjemarkedet, sier han.

Olje og teknologi

Børsene i USA og vår egen Oslo Børs er blant de beste markedene hittil i år. For eksempel har Nasdaq steget over 19 prosent. Til sammenligning er verdensindeksen (MSCI World) opp fem prosent.

Norske aksjefond, samt teknologifond, er blant favorittene.

- Med siste tids kraftige oppgang i oljeprisen, ser vi at våre kunder kjøper fond som har eksponering mot olje- og energisektoren. Dette favoriserer norske aksjefond, som har en stor overvekt av disse aksjene. Utsiktene til videre økning i oljeprisen, samt god vekst i norsk økonomi, gjør at kundene fortsatt er positive til Oslo Børs, avslutter investeringsøkonomen.

Mest kjøpte fond i september (netto)

1) Nordnet Superfondet Norge
2) Alfred Berg Gambak
3) DNB Teknologi
4) Storebrand Global Multifactor
5) KLP AksjeGlobal Indeks V
6) Forte Kreditt
7) Arctic Nordic Equities A
8) Forte Trønder
9) Landkreditt Utbytte
10) DNB Health Care

Mest solgte fond

1) KLP Kredittobligasjon
2) Delphi Nordic
3) Skagen Kon-Tiki
4) Skagen Global
5) Skagen Vekst 
6) Handelsbanken Vekstmarked Tema A1
7) UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD
8) Handelsbanken Europafond Index (A1 NOK)
9) Storebrand Høyrente
10) KLP Obligasjon 5 år