An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Nordnet-kunder satser på aksjer

Enkelte aksjefond er mer populære enn andre.

Mads Johannesen. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Mads Johannesen. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
2. oktober 2018 - 11.11

Nordnet-statistikk viser at bankens privatkunder nettokjøpte fond for over 133 millioner kroner i september. 

Nettokjøpene fordeler seg med 118 millioner på aksjefond, 12 millioner på kombinasjonsfond og tre millioner kroner på rentefond.

- Tid beste ressurs

Nordnet-kundene ser dermed ikke ut til å bry seg nevneverdig om at flere av verdens børser er på rekordnivåer.

Med unntak av uroen i februar og mars har de jevnt over hamstret aksjefond gjennom hele 2018.

Investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen, mener kundene gjør rett når de fortsetter å delta i oppturen gjennom aksjefond. 

- Den gemene langsiktige sparer er tjent med å delta i markedet over tid snarere enn å vekte seg opp eller ned i tråd med bevegelsene. Som en langsiktig deltaker i aksjemarkedet, er man ikke tjent med å selge når kursene peker nedover og kjøpe når kursene stiger, man bør heller se over kortsiktige svingninger og bruke tiden som sin beste ressurs i aksjemarkedet, sier han.

Olje og teknologi

Børsene i USA og vår egen Oslo Børs er blant de beste markedene hittil i år. For eksempel har Nasdaq steget over 19 prosent. Til sammenligning er verdensindeksen (MSCI World) opp fem prosent.

Norske aksjefond, samt teknologifond, er blant favorittene.

- Med siste tids kraftige oppgang i oljeprisen, ser vi at våre kunder kjøper fond som har eksponering mot olje- og energisektoren. Dette favoriserer norske aksjefond, som har en stor overvekt av disse aksjene. Utsiktene til videre økning i oljeprisen, samt god vekst i norsk økonomi, gjør at kundene fortsatt er positive til Oslo Børs, avslutter investeringsøkonomen.

Mest kjøpte fond i september (netto)

1) Nordnet Superfondet Norge
2) Alfred Berg Gambak
3) DNB Teknologi
4) Storebrand Global Multifactor
5) KLP AksjeGlobal Indeks V
6) Forte Kreditt
7) Arctic Nordic Equities A
8) Forte Trønder
9) Landkreditt Utbytte
10) DNB Health Care

Mest solgte fond

1) KLP Kredittobligasjon
2) Delphi Nordic
3) Skagen Kon-Tiki
4) Skagen Global
5) Skagen Vekst 
6) Handelsbanken Vekstmarked Tema A1
7) UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD
8) Handelsbanken Europafond Index (A1 NOK)
9) Storebrand Høyrente
10) KLP Obligasjon 5 år

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.