Personlig økonomi
Dette produktet har ingen tilknytning til redaksjonene i Hegnar Media.
Hegnar Agenda
Annonsørinnhold

Nye måter å skaffe seg kapital på

Det er vanskelig for finansmarkedet å finne de bedriftene som til enhver tid ønsker seg kapital og lån. I dag går hver enkelt til sin lokale bank eller noen få utvalgte investorer, og det er ingen søketjenester eller databaser som samler opp informasjonen. Hvorfor ikke snu denne tradisjonelle modellen på hodet og la alle banker og investorer få se på din online Investorprofil samtidig?

11. oktober 2018 - 13.22

(ANNONSØRINNHOLD)

Ronny Brath i Purehelp.no AS.

I dag investeres det tungt i prosjekter og selskap som har en ødeleggende effekt på gamle bransjer og forretningsmodeller. Men det har ikke skjedd mye «disruptiv innovasjon» i relasjonen mellom investorobjekt og investor. Det er det kanskje på tide at det gjør.
Produktteamet til Purehelp.no AS har nå studert over 100 forskjellige investorprospekter og investor artikler for å prøve å finne en digital og søkbar investormodell (digitalt prospekt) som alle prosjekteiere kan bruke.

Vi må rett og slett kople sammen prosjekt og kapital på en langt mer målrettet og smartere måte enn vi har gjort før

Modellarbeidet

– Vi har jobbet med scoring- og algoritmebaserte modeller i mange år mot det norske bedriftsmarkedet. Denne erfaringen ønsket vi nå å bruke inn mot investormarkedet for å se om vi kunne skape en mer effektiv kontaktprosess mellom finansmarkedet og den enkelte prosjekteier.
Mange av de tradisjonelle prospekt dokumentene som i dag brukes kan ofte bestå av 30-100 siders materiale. Det er overdreven bruk av tekst, mange intetsigende seksjoner og mye generell informasjon som gir lav beslutningsstøtte for en investor. Mye av dette materialet tror vi ikke de profesjonelle investorene er veldig opptatt av når de leser prospektet.
Vi tror de erfarne investorene går rett til kjernen av dokumentasjonen og plukker raskt ut alle de kritiske suksessfaktorene. Dette har vært utgangspunktet for vårt modellarbeid der vi har identifisert mellom 30-40 konkrete faktorer som vi mener Investorene er opptatt av når de vurderer en investering. Disse faktorene har vi da isolert og lagt inn i en digital publiseringsmodell.

Her kan du lese mer om publiseringsmodellen

Vil effektivisere kontaktprosessen

– Vi ønsker å bidra til at kapitaltilgangen mot bedriftene kan bli bedre i årene som kommer og det vi kan bidra med som et digitalt informasjonsselskap er å kople kapitalen og prosjektet sammen på en mer effektiv måte.
Investorprofil tjenesten håper vi derfor både skal øke konkurransen i kapitalmarkedet og at prosjekteierne opplever at deres ide’ blir mer synlig på nett. Samtidig må kategoriseringen blir bedre slik at de investorene som bare er interessert i et smalt fagfelt innen IT - faktisk får rask tilgang til slike prosjekt.

Vi må rett og slett kople sammen prosjekt og kapital på en langt mer målrettet og smartere måte enn vi har gjort før, sier Daglig leder i Purehelp.no AS, Ronny Brath.

Investorprofilens mål

Vår oppgave er først og fremst å øke sannsynligheten for at riktig investor finner ditt unike prosjekt så raskt som mulig. Det kan være bedrifter som trenger finansiering til vekst, omstilling, innovasjon og investeringer.
Vi skal ikke erstatte et mer omfattende investorprospekt, annen detaljert dokumentasjon eller de forhandlingsprosessene som normalt sett er med i en investeringsbeslutning.
– Kundene har selv ansvaret for å selge inn prosjektet på en best mulig måte i sluttforhandlingene, sier Brath i Purehelp.no AS.

Les mer om Purehelp.no her

Annonsørinnhold