Personlig økonomi

De er født på 90-tallet og god for hundrevis av millioner

Blant Norges 1.000 mest formuende finner man en hel rekke personer født på 90-tallet. Dette er de yngste rikeste.

Faksimile: Finansavisen 29. mai 2013

Faksimile: Finansavisen 29. mai 2013

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
7. november 2018 - 11.37

Øverst på listen troner ikke overraskende søstrene Katharina og Alexandra Andresen. Storesøster Katharinas formue var i 2017 på 6,84 milliarder kroner, mens lillesøster følger rett bak med en formue på 6,83 milliarder kroner, viser Skatteetatens ligningstall.

Andresen-søstrenes formue er arvet fra deres far Johan H. Andresen, og kommer opprinnelig fra tobakksindustrien. I 2005 solgte imidlertid Johan H. Andresen sine siste tobakkaksjer for 3,3 milliarder kroner, og verdiene ligger nå i investeringsselskapet Ferd. I 2007 ble mesteparten av eierskapet overført til døtrene, som i dag sitter på 84,8 prosent av Ferd.

Kapitals 400-liste tilegner magasinet fortsatt familieverdiene til Johan H. Andresen, fordi han har kontroll over A-aksjene. Andresen-familien, under Johan H. Andresen, rangeres der på en 6. plass over Norges rikeste, med en nettoformue på 33 milliarder kroner.

Redusert med 10 milliarder

På en 3. plass over de rikeste unge finner vi laksearving Gustav Magnar Witzøe, med en formue på 1,13 milliarder kroner.

For ett år siden hadde den unge milliardæren en ligningsformue på hele 11,14 milliarder kroner, som nå dermed er redusert med 10 milliarder på bare ett år. Årsaken er ifølge DN en omfattende omorganisering av familiens investeringsselskap Kverva.

Witzøe fikk tilbake i 2013 overført tilnærmet alle eierandelene til far, Salmar-gründer Gustav Witzøe. Kverva har også en rekke andre eierposter i sjømatselskaper med samlet verdi på om lag seks milliarder kroner, samt at deler av formuen er allokert i eiendom og oppstartsbedrifter innen teknologi.

Gustav jr. figurer imidlertid ikke på Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Ifølge magasinet er det til syvende og sist fortsatt far som kontrollerer eiendelene, og derfor føres familiens formue fortsatt på senior. Han rangereres som Norges 9. rikeste med en nettoformue på 29 milliarder kroner.

Rederarvinger

Flere rederarvinger følger på de neste plassene på listen.

På en 4. plass finner vi Hannah Wilhelmsen, som er oppført med en formue på 690,61 millioner kroner. Hun er datter av avdøde Finn Wilhelmsen, som igjen var fjerde generasjons arving i Wilhelmsen-rederiet.

5. og 6. plass inntas av søskenparet Julie Kristine og Carl Einar Rasmussen, med formuer på henholdsvis  671,94 og 668,76 millioner kroner. De er barnebarn av skipsreder Einar Rasmussen. 

Anette Kristine Blystad er yngste datter av skipsreder og investor Arne Blystad, og står oppført med en nettoformue på 580,54 millioner kroner.

Ifølge Kapital eier Blystad blant annet to tredjedeler av tungløftrederiet Offshore Heavy Transport, samt at han også er en av de største aksjonærene i det børsnoterte bulk-rederiet Songa Bulk.

Han rangeres på en 44. plass på Kapitals 400 rikeste-liste, med en beregnet formue på 5,25 milliarder kroner.

Fornavn

Etternavn

Formue

Født

KATHARINA

ANDRESEN

6 839 486 499

1995

ALEXANDRA

ANDRESEN

6 834 334 912

1996

GUSTAV MAGNAR

WITZØE

1 134 682 613

1993

HANNAH

WILHELMSEN

690 605 129

1994

JULIE KRISTINE

RASMUSSEN

671 947 508

1994

CARL EINAR

RASMUSSEN

668 761 293

1993

ANETTE KRISTINE

BLYSTAD

580 541 792

1990

MONJA

MYRANN

470 519 291

1992

BO MARTIN

MØLLER

469 525 728

1995

VIOLA

MYRANN

468 082 265

1990

CELINA

MYRANN

467 992 800

1996

LIISA MARTINE

MØLLER

464 182 859

1996

ANNA

HEGER

461 452 961

1990

JAN FRIMANN

MØLLER

460 263 122

1992

MIA CATHRINE

MØLLER

459 026 095

1992

SONDRE

MELINGEN

419 624 880

1991

PAUL INGAR WILHELM

KROHN

401 014 670

1997

THOMAS

FALCK-PEDERSEN

391 455 157

1990

KARL EDVARD

JOHANNSON

363 018 600

1996

PEDER OSKAR

JOHANNSON

362 526 272

1999

FINN HARTVIG

JOHANNSON

359 249 047

1994

CHRISTIAN

MØGSTER

354 773 294

1990

MATHIAS

VARNER

311 637 705

1999

HENRIK

VARNER

305 467 634

1996

LARS OVE

LØSETH

304 978 218

1992

MORTEN MATHIAS

KLAVENESS

284 648 254

1995

ALEXANDER

VARNER

267 930 103

1996

JULIE

VARNER

261 798 368

1993

FRIDA

SOLBERG

258 811 007

1999

BRIT DENISE

ANFINNSEN

257 020 977

1991

KRISTIN GRETHE

SANTANA

256 144 234

1998

RAGNHILD

GRIEG

246 958 875

1997

NIELS RASMUS

HØEGH

242 907 867

1999

BEATRICE

TORP

239 589 816

1992

SEVERIN RUDOLF

SANTANA

229 521 657

1996

ELLEN ELISABETH

ANDERSEN

226 158 588

1992

MARGRETHE

HEGNAR

223 801 642

1995

OLE

BACKE

223 085 914

1994

JON TRYGVE

HEGNAR

221 647 254

1993

KARI MATHILDE

HØEGH

220 127 251

1997

NILS HERMAN

SCHAGE

216 787 951

1994

JAN WILHELM

KLAVENESS

211 767 989

1999

JULIE

WAHL

206 692 673

1991

KRISTOFFER DANIEL

NORAMBUENA

206 628 490

1990

VINCENT

WAHL

206 065 241

1995

EINAR

WAHL

205 773 795

1995

BETTINA

BURUD

203 759 539

1996

JOHAN

BACKE

201 132 745

1990

MARIE FREDRIKKE

OLSEN

200 001 626

1994

JOAKIM

BURUD

198 768 011

1993

ANNIKEN

SÆTHRE

197 772 229

1997

STIAN

SÆTHRE

196 107 909

1995

ANNE BENEDIKTE

OLSEN

190 498 070

1997

MARTINE

ASTIN

186 417 069

1990

CARL OVE

UTKILEN

180 324 846

1991

ERLAND

BASSØE-ERIKSEN

178 046 444

1998

ARNE MAGNUS

BASSØE-ERIKSEN

177 244 670

1991

INGVILD ELISABETH

SCHAGE

176 506 199

1993

ARVID ANDREAS

NERGÅRD

172 166 630

1997

HERMAN CHRISTOPHER

KIERULF

170 445 829

1992

IRMELIN

PEDERSEN

165 693 172

1992

ANINE BENEDICTE

KIERULF

163 310 070

1990

OLE-KRISTIAN

NERGÅRD

163 139 827

1992

JAN PETTER

SKAUGEN

160 139 371

1993

ELLA

RAMM

157 649 316

1997

CHRISTIAN

RINGNES

156 976 377

1992