Personlig økonomi

- En halv million nordmenn har økonomiske utfordringer

Barnefamilier med innvandrerbakgrunn, enslige forsørgere og unge voksne er gruppene i Norge med størst problemer i hverdagen, ifølge en ny rapport fra Nav.

FOTO: NORGES BANK/NILS S. AASHEIM

FOTO: NORGES BANK/NILS S. AASHEIM

Artikkel av: NTB
6. november 2018 - 14.17

Nav viser at personer med lav inntekt oftere har dårligere helse, bor oftere alene og har mindre sosial kontakt enn dem som ligger over lavinntektsgrensen.

Ifølge rapporten bor omtrent 145.000 personer i hushold hvor håndtering av gjeld er et tilbakevendende problem. 370.000 personer opplever å ikke ha økonomisk trygghet. Hvis man også inkluderer nære familiemedlemmer, betyr det at mer enn 500.000 personer til daglig lever med økonomiske utfordringer.

Rapporten «Lavinntekt og levekår i Norge» slår fast at Norge er et av landene i verden med minst ulikheter, men at inntektsforskjellene har økt siden 2009.

En årsak er økte kapitalinntekter til dem som ligger øverst på inntektsstigen, og beskjeden vekst for dem som ligger nederst. En annen årsak er økt innvandring. (NTB)