Personlig økonomi

Vi låner mer penger

Det rapporteres om sterkere innenlandsk gjeldsvekst. Pengemengdeveksten var svakere.

FOTO: NORGES BANK/NILS S. AASHEIM

FOTO: NORGES BANK/NILS S. AASHEIM

Artikkel av: Øystein Byberg
29. november 2018 - 08.01

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av oktober 2018, opp fra 5,5 prosent måneden før, melder SSB.

Publikums innenlandske lånegjeld var 5.673 milliarder kroner ved utgangen av oktober, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 434 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 5,7 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,8 prosent måneden før. 

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 739 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 5,8 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 5,1 prosent måneden før.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av oktober. Dette beløp seg til 4 574 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,7 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,8 prosent måneden før.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 4,4 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 4,1 prosent måneden før.

M3

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 1,8 prosent fram til utgangen av oktober 2018, ned fra 2,9 prosent fram til utgangen av september. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,6 prosent i samme periode, ned fra 5,2 prosent måneden før.