Personlig økonomi

- Mange innser ikke de må spare til pensjon

Mange nordmenn dropper å spare selv til pensjon. 

Foto: NiP photography / Shutterstock / NTB scanpix.

Foto: NiP photography / Shutterstock / NTB scanpix.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
11. desember 2018 - 11.11

Etter ett år med nyvinningen IPS (individuell pensjonssparing med skattefordel) er tallene klare. Mange nordmenn har ikke tatt inn over seg at de selv må spare til pensjonisttilværelsen, skriver Sparebank 1.

- Jeg tror folk vegrer seg for å binde pengene til pensjonsalder, sier Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1.

Til sammen har SpareBank 1-bankene over 1 million kunder. Men siden IPS ble lansert 1.november i fjor har bare 15.000 av disse opprettet en IPS-konto.

Flere sparemåter

Det ifølge økonomen viktig å huske på at mange sparer på andre måter. Å betale ned på boliglånet er god sparing og de under 34 år bruker gjerne overskuddet på kontoen til å spare i BSU.

- Jeg mener uansett at alle i jobb må spare selv til pensjon. Det kan være vanskelig å se for seg pensjonisttilværelsen når en er i tyveårene, men starter du tidlig har du gode muligheter til å virkelig oppnå renteeffekter samtidig som du får drahjelp av fordelen med utsatt skatt, sier Gundersen

Ved pensjonssparing kan man ifølge Sparebank 1 forvente en avkastning på mellom fem og syv prosent over tid. I tillegg har en fordelen med utsatt skatt, som var på 9200 kroner i 2018, om en sparer 40.000 kroner i IPS i året.

- Det har de siste årene vært god avkastning på pensjonssparing i aksjefond, Men det er viktig å påpeke at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning, sier Gundersen.

Så mye får du

Det er Folketrygden og det arbeidsgiver sparer for deg, såkalt tjenestepensjon, som utgjør pensjonen. Folketrygden står for den største delen, og hvor mye arbeidsgiver setter av til pensjon varierer fra bedrift til bedrift.

- En gjennomsnittlig norsk arbeidstager kan vente seg en pensjon på om lag halvparten av lønna. Spørsmålet folk må stille seg er om de klarer seg med dette som pensjonist, sier Gundersen.