An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Seks milliarder rikere i aksjefond

Trøndere utmerker seg.

Oslo Børs. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix.

Oslo Børs. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
17. desember 2018 - 15.22

Norske personkunder hadde ved utgangen av november 241,4 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 142,7 milliarder kroner i aksjefond.

Beholdningen i aksjefond hadde da steget 1.994 millioner kroner i løpet av måneden.

30 dager, 1,7 milliarder

Samtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening tidligere i dag at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 272 millioner kroner i november.

I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.

Beholdningen steg altså med 1.994 millioner, etter en nettotegning på 272 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond fikk i november derfor en verdistigning på 1.722 millioner kroner (1.994 - 272).

Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk globale fond månedens største verdistigning med 1.031 millioner kroner.

Vi merker oss ellers at teknologifond og fond som investerer i nye markeder steg hhv. 443 og 462 millioner, mens norske fond falt 868 millioner kroner.

Opp seks milliarder i år

I løpet av årets 11 første måneder steg norske personkunders beholdning i aksjefond 2.131 millioner kroner.

I samme periode ble aksjefond nettoinnløst for 3.703 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså steget 5.834 millioner kroner (2.131 + 3.703) i verdi.

Globale aksjefond kan i denne perioden skilte med en verdistigning på 4.850 millioner kroner.

Norske aksjefond har steget med 4.159 millioner kroner, mens fond som investerer i nye markeder har falt 1.648 millioner kroner i verdi.

Pensjonsmidler utenfor

Vi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».

Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Fondene som skiller seg ut

Forte Trønder er det norske aksjefondet med den sprekeste avkastningen så langt i år, og er ifølge Oslo Børs opp 7,6 prosent.

Nærmest kommer SEB Norway Focus på 6,1 prosent, mens Storebrand Vekst har steget 5,7 prosent.

Blant fondene som investerer i nye markeder skiller Holberg Rurik seg mest negativt ut, med et fall på 20,7 prosent hittil i år.

Blant globale fond ligger en Nordea-duo på pallen.

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk har steget 3,5 prosent hittil i år, mens Nordea Global Stars Fund er opp 2,1 prosent. C Worldwide Stabile Aksjer har lagt på seg 2,1 prosent.

Avkastningen er per 14/12.