Personlig økonomi

BW Offshore-smell etter kuppforsøk

Afrika = risiko.

Kuppforsøk i Gabon, 7. januar 2019. Foto: YouTube/AFP.

Kuppforsøk i Gabon, 7. januar 2019. Foto: YouTube/AFP.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
7. januar 2019 - 15.45

Etter flere dager med til dels markant kursoppgang, har BW Offshore kommet ned på jorden igjen mandag.

Aksjen faller 7,6 prosent til 33,35 kroner på høyt volum.

- Det kom melding om militærkupp i Gabon på morgenen i dag. Siden BW Offshore har et oljefelt som nylig startet opp der, falt aksjen fra morgenen. Det har kommet noen meldinger om at kuppet er avverget, men det skaper likevel usikkerhet omkring aksjen, sier Alfred Berg Gambak-forvalter Leif Eriksrød i en kommentar til Hegnar.no.

«First oil» i høst

Oljefeltet det dreier seg om er Dussafu, der BW Offshore er operatør og Panoro Energy partner.

BW Offshore-sjefen Carl K. Arnet kunne i september fortelle at første olje var hentet fra lisensen.

Ifølge en aksjonæroversikt fra selskapet per 12. desember 2018 har Alfred Berg Gambak 3.936.877 aksjer i BW Offshore, tilsvarende en eierandel på 2,13 prosent.

Det gjør fondet til sjette største aksjonær i selskapet.