An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Danske Bank øyner fortsatt to renteøkninger i år

Sjeføkonom mister ikke troen på «rentedobbel».

Frank Jullum. Foto: Danske Bank.

Frank Jullum. Foto: Danske Bank.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
30. januar 2019 - 08.59

Dagens sesongjusterte tall fra SSB viste et fall i detaljhandelen på 1,8 prosent fra november til desember.

Dette var godt under konsensus på 0,5 prosent fall, og enda lenger unna hva sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank hadde sett for seg.

- Risikoen klart på nedsiden

- Vi ventet 0,3 prosent nedgang, men risikoen var klart på nedsiden, særlig etter de svake svenske og danske tallene, sier han i en kommentar til Hegnar.no.

Han forklarer fallet delvis med sterke november-tall, og at SSB sliter med sesongjusteringen etterhvert som omfanget av Black Friday-handelen øker (julehandelen har flyttet til november).

- Men det skyldes også en mer underliggende svekkelse i privat forbruk mot slutten av fjoråret, forklarer Jullum videre.

Øyner kraftig reallønnsvekst

Han viser til at samlet vareforbruk falt 0,3 prosent fra 3. til 4. kvartal.

- Vi tror denne underliggende svekkelsen i stor grad skyldes at høye strømpriser gir et fall i reallønningene (kjøpekraften) gjennom høyere inflasjon. Historisk har det vært en sterk sammenheng mellom reallønningene og detaljhandelen. Ser vi på terminprisene på strøm, vil reallønnen begynne å stige ganske kraftig fra rundt april, også drevet av høyere lønnsvekst, fortsetter sjeføkonomen.

- Stopper ikke renteøkninger

Danske Bank venter derfor et betydelig løft i privat forbruk i 2. halvår 2019.

- Vi tror ikke utviklingen i privat forbruk vil hindre renteøkning nummer to i september. Trass i et fall på 0,3 prosent i privat forbruk, tror vi fortsatt at veksten i fastlands-BNP vil bli rundt 0,7-0,8 prosent i 4. kvartal, det vil si over trend og dermed til støtte for renteøkning nummer én i mars, avslutter Jullum overfor Hegnar.no.