Personlig økonomi

Eksperter spår fortsatt renteøkning

Samstemte økonomer.

Øystein Olsen. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Øystein Olsen. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
30. januar 2019 - 09.25

Dagens sesongjusterte tall fra SSB viste et fall i detaljhandelen på 1,8 prosent fra november til desember.

Dette var godt under konsensus på 0,5 prosent fall, og enda lenger unna de 0,2 prosentene DNB Markets hadde sett for seg av nedgang.

I likhet med Frank Jullum i Danske Bank, peker også seniorøkonom Kyrre Aamdal på at Norges Bank sliter med sesongjusteringen.

- Black Friday-salget har økt de siste årene, og effekten gjenspeiles ikke fullt ut i estimerte sesongfaktorer. Ettersom salg flyttes fra desember til november, kan sesongfaktorene i desember være overvurdert og detaljhandelstallene være på den svake siden, skriver Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets.

Strømprisrally

Han påpeker likevel at salget i desember var ned 0,8 prosent fra september og oktober.

- Den svake detaljhandelen er trolig forårsaket av den sterke oppgangen i strømpriser og redusert kjøpekraft i husholdningene. En indikasjon på dette er den sterkere utviklingen i totalt vareforbruk, som også fanger opp elektrisitetsforbruk, legger Aamdal til.

Totalt vareforbruk falt 0,1 prosent fra november til desember, men er opp 0,1 prosent fra oktober.

- Alt i alt utgjør disse tallene en nedsiderisiko for utsiktene for privat forbruk, men ikke nok til å endre Norges Banks syn. Vi venter fortsatt at Norges Bank hever rentene i mars, konkluderer seniorøkonomen.

Les også: Tror ikke Norges Bank lar seg stoppe av dette

- Olsen har tatt høyde

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets henger seg også opp i vareforbruket, som fra 3. til 4. kvartal falt 0,3 prosent.

- Dette ser stort sett ut til å bli kompensert av en moderat økning i tjenesteforbruket, slikt at totalt forbruk trolig var flatt i fjorårets siste kvartal. Relativt svakt, absolutt, men Norges Bank har allerede tatt høyde for dette, skriver han i en såkalt «fast comment».

Gonsholt Hov minner om at Norges Bank har senket sine prognoser for forbruket med så mye som 0,3 og 0,2 prosentpoeng for hhv. 2018 og 2019.

- Vi tror derfor ikke at dagens tall vil endre Norges Banks strategi, og gjentar vår spådom om en renteøkning i mars, avslutter Handelsbanken-økonomen.