Personlig økonomi

Forbrukertilsynet flyttes til Skien

40–50 stillinger berøres.

Linda Hofstad Helleland. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Linda Hofstad Helleland. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Artikkel av: NTB
10. januar 2019 - 11.54

Regjeringen har bestemt at Forbrukertilsynet skal flyttes fra Oslo til Skien. Dette omfatter mellom 40 og 50 stillinger, og prosessen skjer i løpet av to år.

Regjeringen kunngjorde endringene i virkemiddelapparatet på forbrukerområdet torsdag. Endringene skal gi tydeligere rollefordeling, bedre samordning og et mer effektivt klagebehandlingstilbud, heter det.

– Klagebehandlingstilbudet skal samles hos Forbrukertilsynet, og Forbrukerrådet skal rendyrkes som forbrukernes interesseorganisasjon. Formålet med dette er å skape et bedre vern for norske forbrukere, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (H).

Endringene innebærer også at Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget avvikles. Oppgavene overføres til Forbrukertilsynet.

Hovedkontoret for det utvidede Forbrukertilsynet legges til Grenlands-området. Tilsynet skal samtidig overta Forbrukerrådets nåværende kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien. Endringene innebærer at rundt 40–50 stillinger flyttes ut av Oslo. Det er planlagt at omstillingsprosessen kan foregå innenfor en periode på inntil to år, opplyser regjeringen.

– Jeg forstår at disse endringene oppleves som dramatiske for de ansatte som blir berørt. Men som statsråd har jeg ansvaret for å bidra til en best mulig organisering av sektoren. Jeg vil legge til rette for en best mulig prosess overfor de ansatte. De vil bli godt ivaretatt i tråd med de reglene som gjelder for omstilling i staten, sier Helleland.

(©NTB)