Personlig økonomi

Kan risikere skattesmell ved utlegg på jobben

Nye regler fra Finansdepartementet vil skattelegge bonuspoeng.

Mastercard og American Express kredittkort - Foto: Scanpix

Mastercard og American Express kredittkort - Foto: Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
7. januar 2019 - 09.02

I de nye reglene fra Finansdepartementet blir arbeidsgiver ansvarlig for å samle inn, innrapportere og skatte av de ansattes bruk av ansattgoder. Ordningen gjelder også rapporteringen av bruk av flybonuspoeng, skriver DN.

På mange arbeidsplasser får ansatte refundert jobbutlegg, eksempelvis i forbindelse med reiser og jobbarrangementer. Dette gir mulighet for å fylle opp sin egen flybonuskonto gjennom å trekke kortet på jobben. Det kan bli krevende for både arbeidstager og arbeidsgiver å holde oversikt over kildene til bonuspoengene, skriver avisen.

- Skattedirektoratet har lagt til grunn at det likevel ikke vil være skatte- eller rapporteringsplikt for bagatellmessige bonuser/kick backs arbeidstageren mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidsgiver. Hvorvidt bonusen er bagatellmessig vil kunne avhenge både av bonusens størrelse, hvor store beløp det gis bonus på og hvor ofte den ansatte gjør slike innkjøp. Dette må vurderes konkret for den enkelte ansatte, skriver kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard i en epost til DN.

- Hvem skal vurdere om noe er «bagatellmessig»: den ansatte, arbeidsgiver eller skattemyndighetene?

- Både arbeidsgiver og den ansatte har opplysningsplikt. Men i første omgang er det arbeidsgiver som har rapporteringsplikten, og som derfor må vurdere dette, svarer hun.