Personlig økonomi

Vurderer nye regler for pensjonsprodukter

Finanstilsynet skal lage utkast.

Siv Jensen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Siv Jensen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
10. januar 2019 - 15.36

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å utarbeide utkast til regelverksendringer for garanterte pensjonsprodukter, skriver departementet selv på sine hjemmesider.

Utkastet skal utarbeides med utgangspunkt i vurderingene i en arbeidsgrupperapport.

Bakgrunnen for at arbeidsgruppen så på regelverket, er blant annet at det de siste årene har vært lav avkastning utover det avkastningsgarantiene gir, samtidig som verdiøkningen på pensjonsytelsene fra fripoliser og ytelsesordninger har vært liten.

Over 90.000 personer var medlem av private ytelsesordninger, og i fjor var over én million fripoliser verdt 350 milliarder kroner utstedt fra slike ordninger.

Les mer her.