Personlig økonomi

- Vi snakker så definitivt om en megatrend

Holberg-forvalter graver mer gull i USA

Foto: katjen / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: katjen / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
6. februar 2019 - 13.19

I november omtalte vi en aktiv forvalters jakt på investeringene som kan gi meravkastning.

Holberg Global-ansvarlig Harald Jeremiassen jakter best når han er på konferanser og kan se toppledere i hvitøyet.

- Alle har hørt om bedriftene som presenterer seg på dag 1. I Norge ville dette for eksempel ha vært Equinor, DNB eller Telenor. Det er lite sannsynlig at du som forvalter klarer å identifisere noe alvorlig feil med markedets verdsettelse av selskaper som dette. Muligheten for å skape virkelig meravkastning er langt større når du kommer til dag 3, når du føler deg som mest sliten, sa han til Hegnar.no den gang.

- Det klart viktigste er å skjønne forretningsmodellen, og om den vil holde seg intakt gjennom urolige perioder. Det holder ikke å lese rapporter, du må se ledelsen i hvitøyet og høre dem selv forklare, fortsatte Jeremiassen.

Les også: Holberg-forvalterens ukjente gullklumper

Graver mer gull i USA

Nå har forvalteren funnet seg et nytt «dag 3-selskap».

Babyen er amerikansk, og heter Burford Capital.

Selskapet tilbyr finansiering i forbindelse med søksmål, arbitrasje eller andre juridiske tvister. Selskapet har i dag over 50 erfarne jurister som er spesialister i å vurdere juridiske krav, og verdsette disse kravene.

Burford Capital utsteder i praksis fordringer med pant i eiendelene som søksmålet vedrører.

Etterspørselen etter selskapets tjenester virker sterk, og Burford investerte i 2017 i mindre enn fire prosent av innkommende forespørsler.

- Ekstremt spennende

- Et ekstremt spennende case. Selskapet har i praksis bygd opp en hel næring, sier Jeremiassen til Hegnar.no i dag.

- Vi kom over selskapet på en teknologikonferanse i London i desember, og toppledelsen ga et solid inntrykk. Noen dager etter gikk inn med rundt ett prosent av fondet, legger han til.

Holberg Global har nå passert to milliarder kroner i forvaltningskapital, og ligger nå foran sin referanseindeks over både tre, fem og 10 år, etter at fondet lå på etterskudd i november.

Burford Capital har en imponerende historikk å vise til.

Resultatet per aksje (EPS) har steget 66 prosent årlig i gjennomsnitt de siste fem årene. Tilsvarende er aksjekursen i samme periode opp 76 prosent i snitt per år.

Aktivitetsnivået er 30-doblet i løpet av de samme fem årene.

- Aksjen er opp 15 prosent siden vi gikk inn, skyter Jeremiassen inn.

- En kanonbra modell

Selskapet tilbyr det som ifølge forvalteren er en ny og unik betalingsmodell innen advokatbransjen: «no cure, no pay».

- Det geniale med Burford Capital er at de forfølger saker som ellers ikke ville ha blitt fulgt opp i rettsapparatet. Rettssaker tar lang tid og koster mye penger. Toppledere kvier seg kraftig for å sette av det nødvendige antall dollar på noe som er utenfor kjernevirksomhet. Og er du så heldig å vinne saken, er det bare en ekstraordinær gevinst, forteller Jeremiassen.

Han understreker at selskapet kun anbefaler saker der kravet anses å ha «høy, potensiell økonomisk verdi», og selvfølgelig må suksess vurderes som overveiende sannsynlig.

- En rettsprosess kan i verste fall ta 5-7 år, men Burford Capital har vært flinke i å plukke saker og få til forlik. Vinner kunden frem, tar selskapet ut 1/3 av kravets potensielle verdi, og denne andelen har stått fast etterhvert som selskapet har vokst. Det er en enkel og grei, men kanonbra modell, og ingen kunder klager, sier Holberg-forvalteren.

Advokat- og bankhybrid

Og det er kanskje ikke så rart, når vi veier opp potensiell ned- og oppside for kunden.

- Anbefaler Burford Capital å kjøre saken, tar selskapet opp lånefinansiering (på for eksempel 15 prosent av kravets potensielle verdi) på vegne av kunden, som altså slipper å ta kostnaden i sitt eget regnskap. Og skulle «worst case» inntreffe (å tape saken), betaler kunden ingenting. Samtidig er altså oppsiden å sitte igjen med 66 prosent av kravets potensiell verdi, og et klapp på skulderen fra sjefen, forklarer Jeremiassen.

Han understreker at Burford Capital ikke fører saker, men tilbyr finansiering i saker selskapet anbefaler. Kundene får også en anbefaling på store, velkjente advokatfirmaer som bør føre sakene.

- Sett utenfra er advokatbransjen et sted man har lyst å investere: miljøet er lukket, reguleringen streng og lønningene svært gode. Advokatfirmaer selv kan ikke være banker og bygge selskaper som Burford Capital, så her er det rom for aktører som legger seg i sjiktet mellom advokat- og bankbransjen, sier forvalteren.

- Definitiv megatrend

Kan søksmålfinansiering være en megatrend?

- Så definitivt. Er det noe som er sikkert her i livet, er det døden, skatten og at folk kommer til å saksøke hverandre. Og så kan du argumentere for at næringen er motsyklisk. Folk saksøker hverandre i både gode og dårlige tider. Så her snakker vi om et selskap vi kan eie i mange år, svarer Jeremiassen.

Burford Capital har knakende gode tall å vise til. Hvor mye mer er det å gå på?

- Ekstremt mye. I USA har selskapet så vidt begynt å skrape i materien, og søksmålsfinansiering er fortsatt noe de færreste har hørt om. De knakende gode tallene forteller i bunn og grunn historien om en misnøye med advokatbransjens gamle forretningsmodell, der kunder risikerer å betale veldig mye penger og kanskje ikke vinner frem med kravet, svarer forvalteren.

- Det er ikke det at dagens advokater ikke gjør en god jobb, men her slipper iallfall kunder å betale noe om de taper saken, føyer han til.

Advokatenes knep

Jeremiassen viser til at Burford-sjef Christopher Burgard tidligere jobbet for juridisk avdeling i Time Warner.

- Han observerte at både Time Warner og andre selskaper ikke ønsket å ta saker til retten, selv om de juridisk og økonomisk hadde gode saker. Eksempelvis ønsket han å investere 15 millioner dollar i en rettssak som sannsynligvis ville kunne gi 100 millioner dollar i erstatning, sier han.

Kan kapasiteten i rettssystemet bli et problem for selskapet?

- Den blir ikke så viktig. Ja, en rettssak kan ta tid. Men skulle en sak komme så langt som til retten, er den sannsynligvis god (for kunden). Men et knep advokatstanden har, er å la tiden gå. Massere motparten, få den til å komme opp med mer dokumentasjon og kanskje innse at den har en dårlig sak, slik at den ikke kommer unna et forlik. For klienten spiller det liten rolle om prosessen tar fem eller syv år, Burford stiller jo opp med midlene, svarer Holberg-forvalteren.

- Rent økonomisk er det én ting å få 100 millioner om fem år, men å kutte nå og få 60 millioner i et forlik har også verdi. Det er alltid noen som vil jobbe for høye timepriser, og det er ikke til Burfords ugunst at ting tar tid, fortsetter han.

- Winner takes it all

Jeremiassen mener også at rett og slett internett er til selskapets fordel.

- Folk etterlater seg større digitale fotspor enn før, hvitsnippkriminalitet omtales av store byråer som Bloomberg. Mer data må gjennomgås, og saker kan mangedobles ytterligere i både kompleksitet - og kostnader. Noe annet er at Burford ikke lenger har få saker som de er avhengige av at skal gå inn. Den kraftige ekspansjonen har gitt selskapet en stor portefølje av saker, og tap i 1-3 av disse er ikke fatalt, sier han.

- Skalaen er til deres fordel. Jo større selskapet blir, desto flere advokater kan de engasjere på stadig flere områder, noe som øker sannsynligheten for gevinst i neste omgang. Vi snakker egentlig om en «winner takes it all-bransje». Burford har 5-6 amerikanske konkurrenter, men de er ikke i nærheten, avslutter Holberg-forvalteren overfor Hegnar.no.