An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Syv stjernefond - og fem som går på en stjernesmell

Martin Mølsæter. Foto. HegnarTV.

Martin Mølsæter. Foto. HegnarTV.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
14. februar 2019 - 14.08
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av januar.

Syv fond har fått toppkarakter (fem stjerner av fem mulige)

Alfred Berg Gambak (forvalter: Leif Eriksrød)
Arctic Norwegian Value Creation C (forvaltere: Ole Dahl, Sindre Sørbye, Tore Mengshoel)
Danske Invest Norge Vekst (forvalter: Lars Erik Moen)
Forte Trønder (forvalter: Morten Schwarz)
Landkreditt Utbytte A (forvalter: Sigurd Klev)
Pareto Aksje Norge C (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri)
Pareto Aksje Norge D (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri)

Sammenlignet med desember-rangeringen har Arctic Norwegian Value Creation C blitt oppgradert fra en 4-er.

Gambak sprekest

Av disse fikk Alfred Berg Gambak den sprekeste starten på året, med 7,4 prosent oppgang.

Nærmest kom Arctic-fondet og Danske Invest Norge Vekst, etter å ha steget hhv. 7,0 og 6,5 prosent.

Landkreditt-fondet nøyde seg med en oppgang på 2,85 prosent.

Forte Trønder, et av de sprekeste aksjefondene i 2018, steg 5,8 prosent.

Referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs) steg 4,65 prosent i januar.

I den andre enden har fem fond fått bunnkarakter (én stjerne)

DNB Norge (forvaltere: Jarle Sjo, Odd Einar Lillebostad)
DNB SMB (forvalter: Dag Hammer)
First Generator A (forvalter: Martin Mølsæter)
First Generator S (forvalter: Martin Mølsæter)
SEF First SMB A NOK (forvalter: Tor Vinje)

Siden sist har DNB Norge og First Generator S blitt nedgradert fra en 2-er, mens DNB Norge Selektiv har blitt oppgradert til en 2-er.

DNB Norge hadde den svakeste avkastningen av disse i januar - opp 4,8 prosent.

De øvrige steg 6,1-6,6 prosent.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.