Personlig økonomi
Dette produktet har ingen tilknytning til redaksjonene i Hegnar Media.
Hegnar Agenda
Annonsørinnhold

9 grunner til å tenke på arv nå

Arv kan skape konflikter og uønskede resultater for dine etterkommere. Men løsningen er ofte enklere og mindre tidkrevende enn du tror. Her er advokatens ni grunner til å tenke på arv allerede nå.

26. mars 2019 - 10.46

(ANNONSØRINNHOLD)

– Arv uten testament kan fort ende opp i resultater som verken du, ektefelle, samboer eller barn ønsker. Og jo mer komplisert familiesituasjonen er, desto større er sjansen for at arveloven ikke legger grunnlaget for det oppgjøret du ønsker, sier advokat Elsa Charlotte Gil, som jobber som juridisk kunderådgiver i Nordea.

– God planlegging av arv kan bidra til å unngå konflikter, usikkerhet og bekymring. Vi oppfordrer alle til å ha åpne diskusjoner om arv, og det man blir enige om bør dokumenteres.

Få profesjonell hjelp til å fordele arv av Nordea 

Hun gir oss ni ulike scenarier hvor arveloven kanskje ikke gir deg den arvefordelingen du ønsker:

     1. Du har ikke livsarvinger (barn eller barnebarn)

Dersom du ikke har ektefelle/samboer eller barn, står du fritt til å testamentere formue og andre ting du etterlater deg til hvem som helst. Uten testament vil arven din i utgangspunktet bli fordelt til andre arvinger i slekten.

     2. Ektefeller uten barn

Ektefeller uten barn arver kun halvparten av hverandre. Resten tilfaller avdødes slekt. I testament kan du tilgodese ektefellen din så mye du ønsker.

     3. Du er samboer uten felles barn

Selv når samboerne har levd sammen i mange år og hatt felles økonomi, vil samboerne ikke arve hverandre ved død. Da går arven i sin helhet til den avdødes barn fra tidligere forhold eller samboerens slekt. Og den gjenlevende har ingen rett til å bli sittende i uskiftet bo. Sistnevnte innebærer at den gjenlevende samboeren enten må flytte fra boligen eller kjøpe ut arvingene. Hvis du ønsker å tilgodese samboeren din med mer enn loven krever, er det mulig med et testament.

     4. Du er samboer med felles barn

Din samboer blir knapt bedre beskyttet av loven når dere får felles barn, men litt bedre er det. Samboere med felles barn arver fire ganger Folketrygdens grunnbeløp (ca 400.000 kroner) og rett til å sittet i uskiftet bo med felles bolig, hytte og bil. Uansett, et testament vil kunne skape forutsigbarhet og trygghet for både gjenlevende samboer, felles barn og særkullsbarn.

     5. Du har barn fra tidligere forhold

Det kan være en kilde til bekymring eller konflikt dersom man har barn fra et tidligere forhold, og velger å testamentere deler av sin arv til den nye samboeren eller ektefellen. Barna kan fort føle at den nye kjæresten har mottatt «deres» fars- eller morsarv. Dette kan løses ved å bestemme i testament at den arven den nye kjæresten har mottatt, skal tilfalle førstavdødes arvinger når også den lengstlevende av partene har falt fra. Da sikrer man at barna får hele sin morsarv eller farsarv, men må «vente» på en del av den til et senere tidspunkt.

     6. Du ønsker en spesiell fordeling

Arv deles i utgangspunktet likt mellom arvingene basert på formuesverdi. Men ønsker du å bestemme hvem som skal overta barndomshjemmet eller familiehytta, kan du bestemme det i testament så lenge det ikke strider med barnas pliktdelsarv. I dag kan pliktdelsarven begrenses til 1 million kroner pr. barn, men dette er foreslått økt til i forslaget til ny arvelov. En spesiell fordeling av arven kan også avtales mellom foreldre og barn i forkant.  

     7. Du gir – eller mottar – gaver og forskudd på arv

Ofte har barna større behov for penger til studier, bolig eller hytte i dag enn flere tiår frem i tid. Hvis ikke alle barna får samme beløp samtidig, hvilken betydning skal en gave få for fordeling av arv senere? Og med hvilken verdi? Få det inn i et gavebrev!

     8. Du har barn under 18 år

Dersom du skulle falle fra før barna dine er myndige, er det fylkesmannen som forvalter arven frem til barna blir myndige. Dette setter store begrensninger for forvaltningen av midlene. Dette kan du unngå ved å skrive testament og utpeke en forvalter for all arv utover minste pliktdelsarv. Du kan også begrense arvingenes tilgang til midlene i lengre tid enn til de blir 18 år.

     9. Du driver en familiebedrift

Eier du bedriften selv og ønsker at en av arvingene skal overta driften? Ofte vil det være vanskelig å dele verdiene av bedriften likt og samtidig gjøre det attraktivt for den ene arvingen å overta driften. Noen ganger er skjevfordeling det eneste rette. Dette kan du regulere med et testament eller en arveavtale.

Bli kunde av Nordea Premium 

Arv kan bli komplisert, særlig i moderne familiekonstellasjoner. Og det får gjerne stor betydning for arvingenes økonomi og familiefred.

- Nye ekteskap, samboerskap, særkullsbarn og felles barn kan få mye å si for både økonomien, familiefreden og livet til nærstående. Gode planer for hva som skal skje med dine verdier ved ulike hendelser i livet gir forutsigbarhet og trygghet. Mange opplever imidlertid usikkerhet når de forsøker å finne informasjon om rettsregler, juridiske standarddokumenter og avtaler, sier Christine Warloe, som er konsepteier for Nordea Premium. 

Dette er bakgrunnen for at Nordea har utvidet Premium-programmet til å inkludere juridisk bistand til blant annet å opprette testament, samboeravtaler og ektepakter. Rådgivningen er gratis, slik at terskelen for å få gjort noe med disse spørsmålene nå er tatt helt ned.

Juss’en som må fikses når du stifter ny familie 

Annonsørinnhold