Personlig økonomi

Flere «flagger hjem» for å slippe tilleggsskatt

- Folk ønsker å gjøre opp for seg.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
6. mars 2019 - 16.18

Skattytere tar daglig kontakt med skattemyndighetene for å slippe unna tilleggsskatt, skriver nettutgaven av Skattebetalerforeningens organ Skattebetaleren.

I fjor ble formuer på seks milliarder kroner «flagget hjem».

- Vi har hjulpet en rekke personer med å melde fra til Skatteetaten om uoppgitte inntekter eller formue i utlandet, og vår oppfatning er at folk ønsker å gjøre opp for seg, sier advokat Bård Erlend Hansen i SBF skatteadvokater.

Advokatkontoret er heleid av Skattebetalerforeningen.

Verre å gjemme seg

Melder du selv fra om inntekter eller formue som skulle vært oppgitt i skattemeldingen, men som ikke har kommet med, kan du ifølge Skattebetaleren slippe tilleggsskatt.

Organet minner om at automatisk utveksling av bankkontoopplysninger mellom ulike lands skattemyndigheter ble innført i 2017, og at dette har gjort det verre å skjule verdier i utlandet.

Tilleggsskatt kan også bli vanskeligere å slippe unna.

- Mange sier de ikke har vært klar over at verdiene i utlandet skulle rapporteres til norske skattemyndigheter. De forteller at de har antatt at verdiene bare er skattepliktige i landet kontoen eller eiendommen er i, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Skattebetaleren.

Les mer her.