Personlig økonomi

- Åpenbart at mange trenger hjelp

Urettmessig skattesmell? Her kan det være penger å hente

Illustrasjon: Altinn, skattemelding, skatt. Foto: Ole Berg-Rusten / Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Illustrasjon: Altinn, skattemelding, skatt. Foto: Ole Berg-Rusten / Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
6. mars 2019 - 13.10

For den enkelte skattyter å skulle gå til sak mot skattemyndighetene er et stort fjell å bestige.

De aller fleste finner fjellet for stort.

Men det finnes litt hjelp å få for deg som mener du har en god sak.

- Ofte høy økonomisk risiko involvert

I 1985 etablerte Skattebetalerforeningen et prosessfond, øremerket støtte om ville gå til sak mot Skatteetaten.

Støtten skulle gå til saksomkostninger, herunder honorar til prosessfullmektig, i skatte- og avgiftssaker.

- Bakgrunnen for opprettelsen av fondet var at Skattebetalerforeningen så den enkelte skattyters behov for økonomisk hjelp til å føre skatte- og avgiftssaker mot det offentlige. Det er ofte høy økonomisk risiko involvert i slike saker, ved at en ved tap må betale egne, og som oftest også motpartens, advokatkostnader, forklarer fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen overfor Hegnar.no.

- Selv i små saker blir saksomkostningene ofte store, noe som kan føre til at saker som burde vært avklart ved domstolene, ikke blir det. I tillegg var det et poeng at saker som behandles i domstolene kan skape en presedens - de kan altså ha betydning ut over den enkelte sak, og dermed være viktig for andre enn skattyteren som velger å gå til sak, fortsetter han.

Kan få støtte til klagesaker også

I 2015 ble vedtektene endret. Fondet skiftet også navn - til Skattebetalerforeningens rettssikkerhetsfond. 

Foreningens eget organ, Skattebetaleren, skriver at fondets formål nå har utvidet seg - i to retninger. Fondet kan nå støtte

  1. individuelle klagesaker som behandles i forvaltningen, altså før saken når domstolene, og
  2. konkrete prosjekter som har som mål å fremme borgernes rettssikkerhet på skatte- eller avgiftsområdet.

Fondet kan altså yte støtte til saksomkostninger i vanlige klagesaker på skatten.

- Åpenbart at mange trenger hjelp

- Det er helt åpenbart at mange trenger hjelp i skatte- og avgiftssaker også før man når en rettslig behandling. Skatteetaten har fått langt flere ressurser og er en større etat enn før, og man har myndighet til å avgjøre svært mange saker som aldri når retten. Det gjør behovet for støtte til dem som trenger det større, sier administrerende direktør Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen til Skattebetaleren.

Hvor stort er fondet i dag, og hva kan den enkelte få i støtte?

- Kapitalen er omtrent to millioner kroner. Støtte i den enkelte sak innvilges normalt i størrelsesorden 20-50.000 kroner. Søknad må sendes Skattebetalerforeningen, sier foreningens fagsjef Lothe til Hegnar.no.