An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Bruken av kontantstøtte rekordlav

2018 var året med lavest andel kontantstøttemottakere siden ordningen ble innført for 20 år siden.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
13. juni 2019 - 09.22
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

I 2017 ble det gjennomført to endringer i regelverket for kontantstøtte som påvirket bruken av ordningen betydelig. Det månedlige beløpet ble kraftig oppjustert, samtidig som foreldre som mottatt kontantstøtte må ha vært bosatt i Norge i minst fem år.

– Regelverksendringen bidro til at det fra 2016 til 2018 var en kraftig nedgang i andelen kontantstøttemottakere blant barn med innvandrerbakgrunn, skriver SSB.

Det ble i 2018 utbetalt kontantstøtte for 28 prosent av barn med innvandrerbakgrunn. Til sammenligning var det 45 prosent i 2016. Bakgrunnen for botidskravet var å bidra til at nyankomne innvandrere raskt kommer seg i arbeid.

I 2018 ble det utbetalt kontantstøtte for 21 prosent av alle barn i kontantstøttealder. Blant barn uten innvandrerbakgrunn var det imidlertid en liten økning fra 2016 til 2018.

– Økningen kan ha en sammenheng med at satsene ble oppjustert året før. Vi har også i tidligere sett at en økning i andel mottakere sammenfaller med økte satser, skriver SSB.

Andelen kontantstøttemottakere reduseres i takt med mors utdanningsnivå. Blant mødre med ungdomsskole som høyeste utdanningsnivå, mottok 32 prosent kontantstøtte i 2018. Til sammenligning mottok 14 prosent støtte der mor har utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.