Personlig økonomi

- De fleste får mer å rutte med, til tross for at renten stiger

NBBLs sjeføkonom mener rentehevingen var en fornuftig avgjørelse.

Foto: AntiD / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: AntiD / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
21. juni 2019 - 14.21

Norges Bank økte torsdag styringsrenten til 1,25 prosent. Det er den tredje renteøkningen på ni måneder og det ventes ytterligere én renteøkning til i løpet av 2. halvår.

Fornuftig avgjørelse

- Det var en fornuftig avgjørelse. Norsk økonomi tåler (og trenger) noe høyere rente, sier NBBLs sjeføkonom, Christian Frengstad Bjerknes, ifølge en melding.

Han peker på at veksten i økonomien er god og inflasjonen ligger over målet. Arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten tiltagende.

- Det betyr at de fleste får mer å rutte med, til tross for at renten stiger. Samtidig vokser husholdningenes gjeld fortsatt raskere enn inntektene og det er godt driv i boligmarkedet. Det meste lå derfor til rette for en renteøkning. Fortsetter oppgangstidene i norsk økonomi, så blir det neppe den siste, tror Bjerknes.

På kort sikt er det  ifølge sjeføkonomen som før fire faktorer som demper prisveksten:

  1. Økt rente
  2. Høy boligbygging
  3. Avtagende befolkningsvekst
  4. Boliglånsforskriften

Motvekten mener sjeføkonomen er sterk utvikling i norsk økonomi. Boligprisene har steget 5,5 prosent nominelt i løpet av årets første fem måneder. Det er omtrent som ventet, prisveksten er sterkest i første halvår.

- NBBL forventer derfor at boligprisene følger et historisk mønster og tror det blir et mindre prisfall i løpet av andre halvår. Ved inngangen til året ventet vi 4 prosent prisvekst. Den prognosen står ennå, sier Bjerknes.

Les også: DNB øker renten på boliglån

Den største risikoen

Den største risikoen for boligmarkedet ser for øyeblikket ut til å komme utenfra, i form av økt usikkerhet i internasjonal økonomi, mener Bjerknes. En betydelig svekkelse hos våre handelspartnere vil også ramme norsk økonomi og boligmarkedet.

På litt lengre sikt er sjeføkonomen bekymret for den lave reguleringstakten i hovedstaden, noe som potensielt kan føre til en ny og uheldig periode med tiltagende prispress om et par år.

- Boligmarkedet har vært gjennom et paradigmeskifte de siste årene. Rentebunnen er passert og innfasingen av oljepenger er i hovedsak bak oss. Boligprisveksten vil derfor sannsynligvis svinge rundt en langt mer moderat trendvekst de kommende årene, avslutter Bjerknes.