Personlig økonomi

De største pensjonstabbene

Bankene tar grep mange ikke er klar over.

Oslo Børs. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finanavisen.

Oslo Børs. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finanavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
24. juni 2019 - 11.09

(Finansavisen): Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand er krystallklar.

- Sparebehovet er svært ulikt for en godt plassert akademiker i staten og en som jobber fullt i servicesektoren. Den største tabben er ikke å bruke en pensjonskalkulator. Dette trumfer alt, og absolutt alle bør gjøre det, sier han til Finansavisen.

Lav aksjeandel

Viser kalkulatoren at du får 50-60 prosent av dagens inntekt i pensjon - eller mindre, må du ta grep.

Det viktigste grepet er å øke aksjeandelen - i både tjenestepensjon og privat sparing. Her er ekspertene avisen har snakket med nokså enige.

- Jobber du i privat sektor, får du tjenestepensjon. De aller fleste får innskuddspensjon, som er penger arbeidsgiver setter inn på en pensjonskonto for deg. De forvaltes i ulike profiler, og her må du passe på. Å la pensjonen stå i en profil med for lav aksjeandel, er tabbe nummer én, sier daglig leder i Duvi Pensjon, Asbjørn Erdal.

Unngå nedtrapping

Er du passiv, ender du som regel opp med en standardløsning hos en stor pensjonsleverandør - en alderstilpasset profil av typen «anbefalt»/«balansert» pensjon.

Da må du ifølge Duvi-sjefen sjekke om du utsettes for automatiske nedtrappingsmodeller.

- Det er misforståtte modeller som skal redusere risiko og dermed aksjeandel. Noen aktører starter med det allerede for 40-50-åringer, og det blir helt feil. Sparer du til pensjon, bør du sitte med høy aksjeandel så lenge som mulig. I verste fall kan nedtrapping halvere pensjonen din, understreker Erdal overfor Finansavisen.

I Storebrands standardløsning, «Anbefalt pensjon», har alle 80 prosent aksjefond frem til nedtrappingen starter ved 43 år, før de ender på 20 prosent aksjefond ved 62 år.

- Altfor tidlig, uansett hvor liten reduksjonen i aksjeandelen måtte være. Mange er heller ikke klar over nedtrappingen hos de store leverandørene, sier partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco til avisen.

Et minimumsråd

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet mener alle bør velge en alderstilpasset profil, som et minimum, ettersom brorparten av pensjonen kommer fra folketrygden.

- Men flertallet av arbeidstakere i privat sektor henger ennå igjen i den gamle «balanserte» standarden på 50/50 aksjer og renter i sin tjenestepensjon, sier han.

- Samlet aksjeandel i pensjonssparingen er derfor under 50 prosent for de fleste av oss, selv med 80-100 prosent aksjeandel i tjenestepensjon og privat sparing. Erfarne sparere som har mage til å sitte gjennom nedturer, bør vurdere 100 prosent aksjeandel, fortsetter han overfor Finansavisen.