An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Spøker for 350-kronersgrensen

Vil fjerne avgiftsfritaket for varer fra utlandet.

Foto: ChristianChan / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: ChristianChan / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
6. juni 2019 - 10.50

Finansdepartementet sender i dag på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen. Det går frem av en pressemelding.

Etter dagens regler er varer med verdi under 350 kroner fritatt fra avgifter og toll. I behandlingen av budsjettet for 2019 fattet Stortinget et anmodningsvedtak om å fjerne grensen på 350 kroner, og å gjeninnføre avgift for varesendinger av lav verdi fra utenlandske selgere/tilbydere til forbrukere i Norge fra 1. januar 2020.

Stortinget anmodet også om at regjeringen skal se hen til EUs nye ordning med avgift på all import, som skal tre i kraft 1. januar 2021.

Bakgrunnen for at 350-kronersgrensen ble innført, var blant annet at slike lavverdivarer skulle unngå høye gebyrer ved fortolling. Ved utformingen av forslaget til en ny ordning har Finansdepartementet lagt vekt på å sikre at forbrukere betaler lik avgift, uavhengig av om varene omsettes i Norge eller sendes fra utlandet.

Samtidig er siktemålet å lage regler som ikke gjør at forbrukeren må betale uforholdsmessig høye gebyrer til transportører.

Forslaget gjelder alle varer, utenom næringsmidler, alkohol og tobakk, med verdi opp til 3 000 kroner som sendes fra utenlandsk selger eller elektronisk plattform til forbrukere i Norge.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.