Politikk

Tester om svin kan være smittet av svineinfluensa

Mattilsynet har tatt prøver av en svinebesetning i Nord-Trøndelag for å undersøke om dyrene er influensasmittet.

Foto: Scandinavian StockPhoto

Foto: Scandinavian StockPhoto

Artikkel av: NTB
10. oktober 2009 - 08.45

Mattilsynet har tatt prøver av en svinebesetning i Nord-Trøndelag for å undersøke om dyrene er influensasmittet. Årsaken er at en røkter på gården har fått svineinfluensa.

Prøvene er tatt som et føre-var-tiltak, og Mattilsynet regner det som lite sannsynlig at dyrene er blitt smittet av røkteren.

- Det har aldri vært påvist influensa hos gris i Norge, inkludert influensa A (H1N1). Dette er en status Mattilsynet er opptatt av å opprettholde, både for å hindre at griser blir syke og lider og for å hindre økonomiske tap for næringen, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Smitte av svineinfluensa fra mennesker til gris har blitt påvist flere steder i Europa, blant annet i Nord-Irland.

- Norske bønder har vært dyktige og er fremdeles flinke til å ta forholdsregler. Det handler om å begrense de besøkende til det absolutte minimum. Bruke fottøy og overtrekksklær, og i tillegg være påpasselig, sier regiondirektør i Mattilsynet i Trøndelag og Møre og Romsdal Bjørn Røthe Knudtsen til NRK.