Politikk

Pressen får ikke høre Treholt-opptak

Borgarting lagmannsrett finner ingen grunn til å frigi de siste lydopptakene av rettssaken mot spiondømte Arne Treholt, slik norsk presse har bedt om.

Arne Treholt. Foto: Scanpix

Arne Treholt. Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
22. november 2011 - 17.44

29. august avgjorde Oslo tingrett at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) må gi ut alle lydopptakene som ble gjort for åpen rett fra hovedforhandlingene i Eidsivating lagmannsrett i 1985.

I tillegg påla tingretten å sende opptakene fra lukket rett til Borgarting lagmannsrett, slik at lagmannsretten kan vurdere om disse opptakene bør avgraderes.

PST anket avgjørelsen om frigivelse, og nå gir Borgarting lagmannsrett politiet støtte, skriver Aftenposten.

«Etter dette finner lagmannsretten at pressens begjæring om innsyn ikke kan tas til følge, verken med grunnlag i straffeprosessloven § 28 eller på annet grunnlag», heter det i beslutningen. (©NTB)