Politikk

Sverige åpner spillmarkedet

Svenska Spel får konkurranse. Lisensiering skal beskytte spillmonopolet og spillernes rettigheter i Sverige.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
27. mai 2012 - 10.02

Den svenske spillpolitikken har vært hett diskusjonstema i snart ti år. Nå har Kristendemokratene vedtatt et program partiene i allianseregjeringen er enige om.

De utenlandske spillselskapene som tilbyr spill over internett til den svenske befolkning, skal skattlegges og underlegges svenske kjøreregler.

Det siste betyr at svenskene skal kunne føle seg trygge ved å spille hos lisensierte internettselskaper. Det er en del av avtalen for å få tildelt en lisens. Den svenske stat tar en lisensavgift tilsvarende 20 prosent av overskuddene i selskapene.

- Det finnes i dag ingen beskyttelse for de som spiller på de her sidene. Det er derfor vi behøver å omregulere markedet, sier spillpolitisk talsperson for Kristendemokratene, Andreas Carlsson til Sveriges radio.

Verner om monopolet og spillerne I Sverige ser man på dette som en tilstramning av det svenske spillmonopolet til Svenska Spel.

- I dag er det et vidåpent marked på internett. Alle kan spille på sider hvor det enkelte selskap ikke tar ansvar for blant annet spillavhengighet. Derfor behøver vi å innføre et lisenssystem, der selskapene må svare for de krav vi setter opp, sier Carlson videre.

Det er politisk enighet om dette forslaget, som snart skal opp i Riksdagen. Noe av grunnen til at forslaget omsider har kommet på bordet, skyldes EU-kommisjonens trusler om å saksøke Sverige for å diskriminere utenlandske selskaper.

Svenske ser ikke på dette som en åpning av spillmarkedet. Tvert i mot. Monopolet består. Ansvarliggjøringen og tryggheten pekes også på som to argumenter for å gjennomføre dette.

I Sverige har partiene også vurdert betalingsforbud og IP-blokkering:

- Vi tror ikke sperring av kredittkort eller IP-blokkering er en gangbar vei å gå, avslutter Andreas Carlsson.

Applaus på venterommet Sveriges nye holdning til en anerkjennelse av spillselskap på Internett mottaes med applaus i bransjen. Nå venter man på norske politikere - noe som ser ut til å kreve enda mer tålmodighet.

- Nå har partiene i den svenske regjeringsalliansen forstått noe som norske politikkere ikke har forstått: at et lisenssystem betyr en strengere kontroll med et marked som de i dag ikke har kontroll på, pluss ekstra inntekter i til lag og foreninger. Dette har vi sagt i alle år, og nå er det på tide at de norske politikerne våkner. Det eneste de tilsynelatende tenker på er å beskytte Norsk Tipping, for enhver pris, sier nordmannen Morten Klein, som er gründer av blant annet spillselskapene NorgesAutomaten.com og EuroLotto.com.

Tar ikke rygg Norge har en tendens til å etterape våre naboer i øst på de fleste områder - spesielt det som omhandler spill. Skal vi tro Kulturdepartement, er det ikke tema denne gang.

- I Norge er det bred politisk oppslutning om dagens struktur med enerettsmodell for de store pengespillene og en markedsliberalisering er ikke et alternativ. Dagens modell nyter også stor tillitt blant folk flest. Statistikk fra Lotteritilsynet viser at det i dag er flere nordmenn som velger å spille hos Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enn de utenlandske operatørene. Dette er noe vi ønsker å styrke med, og vurderer å gi Norsk Tipping tillatelse til interaktive pengespill på internett, sier statssekretær Mina Gerhardsen.

Ser ikke på naboene Norsk Tipping har monopol i Norge, men man skal ikke være spesielt avansert utrustet med internettkunnskaper før man finner andre spilltilbydere på sin egen hjemme-pc.

Kulturdepartementet satser på informasjon fremfor anerkjennelse og skattelegging av allerede konkurrerende spillselskap til Norsk Tipping. Det til tross for at våre naboer i sør og øst tenker i andre retninger.

- Pengespill reguleres på forskjellige måter fra land til land, i henhold til kulturelle, sosiale og politiske tradisjoner. Her finnes det forskjellige tilnærmingsmåter til pengespill som er helt legitime iht EU-retten. Danmark har valgt å liberalisere sitt marked på bakgrunn av en bred politisk konsensus, og at det var lite støtte til monopolet i befolkningen. Dette er noe vi respekterer. I Norge har vi en annen oppfatning om hvordan pengespill skal avholdes, noe som det er stor oppslutning om i de fleste politiske partiene, blant overskuddsmottagere fra spill samt i befolkningen, sier Gerhardsen.

Han forklarer videre at samtidig har både EFTA-domstolen og Høyesterett, anerkjent at den norske modellen er mer egnet til å ivareta sosialpolitiske hensyn enn en modell med private operatører. Internettspill reiser særskilte problemstillinger i forhold til avholdelse av spill ved at det gjør det mulig for folk å sitte hjemme, og delta i pengespill istedenfor å oppsøke egne lokaler som tilbyr slik virksomhet.

- Dette er noe vi må ta inn over oss og det er viktig å bevisstgjøre spillere med hensyn til tiden som brukes i slike spill, samt kontroll over pengestrømmen, sier statssekretær Gerhardsen videre.

Bryter premissene

Psykolog og overlege Hans Olav Fekjær heller kaldt vann i blodet på norske politikere og statssekretær Mina Gerhardsen. Dommen i EFTA domstolen og tidligere runder i Høyesterett trekkes ofte frem for å underbygge Norsk Tipping sitt monopol.

- Forutsetningen for at Norge vant saken om automatmonopol i EØS-domstolen var at formålet ikke var profitt men folkehelsa. Denne premissen underminerer nå Norsk Tipping sterkt ved sine ekspansive planer. Mange regner derfor med at vi taper neste sak som private selskaper reiser for EØS-domstolen, sier Fekjær.

Fekjær tenker på den nærstående Internettsatsingen til Norsk Tipping. Søknadene er til behandling i Kulturdepartementet i disse dager. Denne satsingen mener han vil gjøre Norge til den ubestridte ener i Europa hva tap på pengespill gjelder.

- Det er en gigantisk liberalisering med kasino, bingo, skrapespill, EuroJackpot, nye varianter av Flax og Joker samt utvidede oddstilbud på såkalt livebetting. Dette handler ikke om folkehelse eller ansvarlighet, men om hvordan man skal finansiere neste ballbinge eller hall. Alle land har selvsagt behov for penger til gode formål, og pengespill er en enkel metode. Befolkningen teppebombes med reklame for enorme pengegevinster med minimal opplysning om de relle vinnersjansene, sier Fekjær.

Penger - ikke helse Nettspillgründer Morten Klein er langt på vei enig med Fekjær. Det er ikke folkehelsen som er motivet for et stående monopol - det dreier seg om penger.

- Det er penger i statskassen som er målet med dagens spillpolitikk - ikke ansvarlighet og kontroll. Et lisenssystem vil medføre mer kontroll, mer ansvarlighet, pluss mer penger. Nå må norske politikere forstå at deres proteksjonistiske spillpolitikk er feilslått, sier Klein.

Taushet gir respekt

Under spillkonferansen på Aker Brygge i vinter, fortalte Hans Martin Nakkim i Comeon.com fra talerstolen om sine oppfatninger av det norske monopolet til Norsk-Tipping.

- Jeg ville respektert monopolet hvis det oppførte seg som Vinmonopolet.

Dette med bakgrunn i den forskjellige form for markedsføring de to statseide monopolene har.

- Det er ingen som skriker ut i tv-ruta eller avisa, at vi må drikke mer eller handle mer på Vinmonopolet. Det er et innarbeidet stilltiende monopol som ikke skyldes overdreven form for reklame, sa den tidligere Betsson lederen.

Positivt i Danmark Monopolet falt i Danmark, og de danske myndigheter åpnet for lisensiering 1.januar i år. Dette har også vært forbildet for den svenske regjeringen.

Et av selskapene som fikk en av de 38 lisensene i Danmark var Betsson. Tilbakemeldingene fra de danske spillemyndigheter har vært udelt positive.

- Det var store tekniske utfordringer i starten fra danske spillmyndigheter sin side. Uansett så fikk vi høre fra danske skattemyndigheter etter to driftsmånender. Uoffisielt hadde de da fått inn mer skatteinntekter enn de hadde budsjettert med fra hele bransjen. Det opplever vi som svært positivt, forteller Paul Myklebust i Betsson.

Feil av Kulturdepartementet Ifølge Kulturdepartementet driver alle andre aktører enn Norsk Tipping ulovlig virksomhet i Norge. Dette er ikke Morten Klein enig i.

- Vi driver ingen virksomhet i Norge, nettopp fordi vi ikke har lov til å gjøre det. Men alle nordmenn over 18 år kan spille helt lovlig på nettspill som NorgesAutomaten og EuroLotto, selv om vi har lisens i utlandet og ikke i Norge. Norsk lov gir begrensing på vår mulighet til å markedsføre oss i Norge, og til å drive virksomheten rent fysisk i Norge, men den har ingen begrensning på nordmenns mulighet til å spille hos oss.

- Med en norsk lisens vil norske myndigheter kunne kontrollere oss, noe vi absolutt er positive til, samt at de vil kunne skreve skatt av våre inntekter. Eneste grunnen til at dette ikke skjer er at norske politikere er livredde for at Norsk Tipping skal tape penger. Det virker som at de innerst inne vet at vi andre leverer mye bedre produkter enn Norsk Tipping og at det er derfor de ikke vil la oss få lisens. Det handler i hvert fall ikke om sosial ansvarlighet, sier Klein.

Lotteritilsynet enig Heller ikke Lotteritilsynet ser noen fordeler med å følge svenskenes rygg i denne sammenheng:

- Det vil svekke monopolet i den forstand at slipper man andre til i markedet har ikke Norge lenger et monopol, sier Trude Felde i Lotteritilsynet.

Er det ingen som ønsker å ta grep for å få kontroll på det uregulerte Internettmarkedet i Norge? Det gjentaes ofte at dette er et marked som driver uten tillatelse, og som i 2011 tok i mot anslagsvis 5 milliarder spillekroner.

- Lotteritilsynet slår ned på markedsføring av spilltilbydere som ikke har tillatelse til å tilby sine spill i Norge. Vi reagerer også mot aktører som tilbyr ulovlig spill. Når det gjelder spilltilbydere som befinner seg i andre land er det vanskeligere å reagere med det norske regelverket, men vi bruker våre hjemler så langt de rekker, svarer Trude Felde.

Taktfull reklame? Norsk Tipping rundet 2 millioner kunder i rekordåret 2011. Når det gjelder markedsføring av Norsk Tipping sine produkter, var bedriften den fjortende største annonsøren i Norge. I følge Lotteritilsynet er dette tre plasser ned fra 2010.

Tilsynet vurderer Norsk Tipping og Norsk Rikstoto sine markedsføringer gjennom tilsynsrapporter to ganger årlig. I 2011 kunne Lotteritilsynet melde at markedsføringen var informativ reklame gitt på en saklig og nøytral måte.

Dette reagerer Daglig leder Trond Aspland ved Hjelpelinja for spilleavhengige på:

- Det er mange som har sterke reaksjoner på Norsk Tipping sin aggressive reklame. De som kontakter Hjelpelinja føler seg omringet av reklame, og blir påminnet om spill så snart de skal kjøpe brød og melk. De føler seg utnyttet - og at spillene ufarliggjøres gjennom reklamen, sier Trond Aspland.

Sannhet med modifikasjoner Der svenskene åpner for lisensiering av internettspilltilbydere for å verne om sitt spillemonopol, svarer norske politikere med forbud, ekspandering i egne spillprodukter, tilnærming mot sine konkurrenter i spilltilbud og en mengde reklame i alle kanaler som vekker oppsikt.

Hans Olav Fekjær mener tallene fra Lotteritilsynet langt fra forteller sannheten.

- Hvis vi medregner verdien av gratisreklamen på lisensfinansierte NRK gjennom trekninger i beste sendetid flere kvelder i uka, så er Norsk - Tipping vår største annonsør. Når EuroJackpot innføres med en toppremie på 100 millioner kroner, vil vi bli overøst med reklame for å skape drømmer om denne gevinsten. Det er påfallende hvordan flere departement, underavdelinger og andre statseide aktører rir sin kjepphest om at monopolet skal finansiere goder til samfunnet - for en hver pris, avslutter Hans Olav Fekjær.