Politikk

Høyskolene i Buskerud og Vestfold slås sammen

Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold slås sammen til én høyskole fra 1. januar 2014.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
26. oktober 2012 - 13.41

Det nye navnet på skolen blir Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Sammenslåingen skjer etter ønske fra høyskolene, som får 14 millioner kroner av Kunnskapsdepartementet til det videre arbeidet.

Høyskolene selv viser til at utfordringer og muligheter - både strategisk, faglig og administrativt - best kan møtes gjennom å forene kreftene i en fusjonert institusjon.

Den nye høyskolen skal ha campuser i begge fylker. Den vil satse på praksisnær, anvendt forskning og utviklingsarbeid og ha en profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold får om lag 7.600 studenter og over 700 ansatte.

Departementet vil oppnevne et fellesstyre som skal lede arbeidet med å integrere de to institusjonene. (©NTB)