Politikk

Norges Golden Gate åpner - slutt på kø og kaos

Når Hardangerbrua åpner lørdag, får Oslo og Bergen en ny "fastlandsforbindelse". Hovedspennet overgår faktisk selveste Golden Gate.

Hardangerbrua. Foto: Odd Steinar Parr.

Hardangerbrua. Foto: Odd Steinar Parr.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
14. august 2013 - 16.04

Veifarende mellom Øst- og Vestlandet har hatt det vanskelig etter at Gudvangatunnelen ble stengt.

Den stengte tunnelen mellom Gudvangen og Flåm har ført til at bilistene som kjører mellom landets to største byer ikke kan bruke tre av de viktigste veiene over fjellet.

De veifarende har vært henvist til ferjer. Spesielt på ferja Brimnes - Bruravik har trafikkøkningen vært voldsom. I helgen ble det meldt om kilometerlange køer og timevis med venting for å komme over Hardangerfjorden.

Åpner lørdag Lørdag ettermiddag er dette problemet over. Hardangerbrua mellom Vallavik i Ulvik og Bu i Ullensvang kommuner åpnes, og ferjene går sine siste turer.

- Brua åpner som planlagt lørdag. Åpningsseremonien begynner 12.30 med taler og snorklipping ved kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp).

- En karavane av veteranbiler og gjester kjører over brua, og etter det må det ryddes opp og skiltes om. Vi regner med at vi kan åpne for allmenn trafikk på brua ved 15-tiden, sier prosjektleder Øivind L. Søvik i Statens vegvesen.

Staten bidrar med lite Navarsete vil sikkert skryte av regjeringens satsing på samferdsel, men faktum er at staten bidrar med svært lite av prislappen på 2,5 milliarder kroner.

Syv prosent, eller 175 millioner kroner, for å være mer nøyaktig.

Finansieringen skjer gjennom 65 prosent bompenger, fylkeskommunale tilskudd, innsparte ferjetilskudd - og til slutt ordinære statlige midler.

Bompengetakstene finner du her.

Større spenn enn Golden Gate Broen er ca. 1 380 meter lang, og hovedspennet på 1.310 meter overgår selveste Golden Gate Bridge i San Francisco, der det største spennet er 1.280 meter.

Hardangerbrua når ikke opp mot Golden Gates lengde på 2.737 meter, men blir uansett en av verdens lengste hengebroer og den lengste i Norge.

Brotårnene får en høyde på 202,5 meter, mens seilingshøyden er anslått til 55 meter. For Golden Gate er disse størrelsene hhv. 227 og 67,1 meter.

På nordsiden av fjorden vil en ny arm av Vallaviktunnelen frem til broen få en munning som er 23 meter høy. Dette er trolig den største tunnelportalen noensinne.

2.100 kjøretøyer per dag Det er beregnet at 2.100 kjøretøyer vil passere brua daglig i gjennomsnitt. Trafikken om sommeren er større enn om vinteren. Og så lenge Gudvangatunnelen er stengt, blir trafikken trolig betydelig høyere enn beregnet.

- Det er ikke noe problem, vi kan håndtere trafikken, sier Søvik.

Når brua åpnes, er det slutt for ferjesambandet Bruravik - Brimnes. Den siste uken har ferjemannskapene hatt noen av sine mest hektiske dager noensinne på grunn av stengningen av Gudvangatunnelen.

De to siste ferjene med biler går fra begge sider mellom Brimnes og Bruravik klokken 14.50 lørdag.

Følg HegnarOnline på Facebook her!