Politikk

Klimanøytralt Norge kan koste 90.000 kroner pr. nordmann

Målsettingen som er satt for norsk klimapolitikk kan være for ambisiøs. Cicero tviler på realismen og peker på seks år med forsømmelser.

Foto: Scanpix/AP

Foto: Scanpix/AP

Artikkel av: Stein Ove Haugen
24. juli 2014 - 12.19

Selv om mange politikere ser på klimapolitikk som den viktigste saken, eksisterer det ikke noen løpende kostnadsoppfølging av norsk klimapolitikk, ut over et fire år gammelt dokument, skriver Finansavisen i dag.

– Det beste grunnlaget som finnes er rapporten Klimakur 2020 fra 2010, som ser på beregnede kostnader for tiltak frem mot 2020, sier forsker Steffen Kalbakken i Cicero – senter for klimaforskning til avisen.

– Det scenariet som ligner mest på dagens politikk anslår en kostnad over statsbudsjettet på rundt 90 milliarder kroner, legger Kalbakken til.

Ifølge Kalbakken skal det gi utslippskutt på 12,2 millioner tonn, hvorav 8,2 millioner tonn gjennom kjøp av CO2-kvoter.

Neste mål for den norske klimapolitikken er å gjøre Norge såkalt «karbonnøytralt» innen 2050, men helst innen 2030. Det betyr i prinsippet at nasjonale utslipp skal bringes ned til null eller kompenseres for, gjennom kjøp av CO2-kvoter, skriver Finansavisen.

Igjen peker Kalbakken på den fire år gamle rapporten, som angivelig gir det beste svaret.

Dersom kostnadsanslaget i Klimakur 2020 stemmer, og man anvender det samme anslaget pr. tonn for neste fase, vil det koste ytterligere 343 milliarder 2010-kroner, skriver avisen.

Rapporten forteller implisitt at det vil koste 460 milliarder 2014-kroner over statsbudsjettet å gjøre Norge karbonnøytralt.

Det tilsvarer mer enn 90.000 kroner pr. innbygger, slår Finansavisen fast.

Les også: Den store klimasvindelen?