Politikk

Åpner for å redde Rygge

Regjeringspartiene, Venstre og KrF vil be om en utredning av flyplasstilbudet på Østlandet

Hans Olav Syversen. Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
31. mai 2016 - 08.13

Regjeringspartiene, Venstre og KrF vil be om at regjeringen kan utrede flyplasstilbudet på Østlandet. Finanskomitéleder Hans Olav Syversen (KrF) åpner for å droppe en ekstra rullebane på Gardermoen til fordel for Rygge, skriver Dagens Næringsliv.

- Det kommer en merknad til revidert budsjett. Det er en omfattende bestilling til regjeringen om å se på flyplasskapasitet, på samfunnsøkonomisk helhet, og likeens på Forsvaret. Hvis det blir nedleggelse sivilt, kan det hende det blir ytterligere noe på forsvaret, sier Syversen til avisen.

- Merknaden vil også ta opp hvordan de ikke-statlige flyplassene blir behandlet. Når det gjelder flyplasskapasitet, kan det fort bli et spørsmål om det er bedre å utnytte kapasitet på Rygge enn å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, påpeker han.

Da styret forrige uke vedtok at Rygge sivile flyplass legger ned fra 1. november, førte det til massive protester.

Flere representanter i Frp gikk inn for å fjerne flyplassavgiften som regjeringen foreslo i revidert budsjett – for å komme Ryanair i møte. Flertallet går nå ifølge DN inn for å beholde flypassasjeravgiften, men vil utrede flyplassituasjonen.