An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Politikk

Uenighet om barnetrygd i Høyre

Flertallet i Høyres programkomité vil fjerne barnetrygden. En dårlig idé, mener kunnskapsminister og komitéleder Torbjørn Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Scanpix

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
6. september 2016 - 06.26

Flertallet i komiteen ønsker å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier og gi alle barn mulighet til en god oppvekst, skriver Dagsavisen.

– Dagens barnetrygd treffer ikke dem som trenger det mest. Flertallet går derfor inn for å erstatte dagens ordning med et stort velferdsløft som vil bety mye for dem som har minst, sier likestillingspolitisk talsperson Tina Bru i Høyre til avisen.

Isaksen, som leder programkomiteen, hører derimot til mindretallet som vil beholde barnetrygden.

– Hovedgrunnen til dét er at veldig mange lavinntektsfamilier og spesielt aleneforsørgere vil miste en inntekt, og det vil føre til flere fattige, sier han. Samtidig åpner Isaksen for å gjøre noe med barnetrygden, for eksempel å behovsprøve den.

Også Venstres programkomité vil behovsprøve dagens ordning, men komiteen er delt i synet på om den skal kuttes.