Politikk

Ny analyse viser at Follobanen er kvalitetssikret

En ny analyse av Østre linjes forbindelse mot Oslo etter Follobanens ferdigstilling konkluderer med at planskilt kryssing sør for Ski bør utredes nærmere. Det er samme konklusjon som Jernbaneverket kom til.

Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen (Frp). Foto: NTB scanpix

Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen (Frp). Foto: NTB scanpix

Artikkel av: NTB
5. oktober 2016 - 15.01

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartement gjennomførte Jernbaneverket en konseptvalgutredning (KVU) for denne linjen. I analysen ble fem alternativer vurdert, og Jernbaneverket anbefalte den planskilte kryssingen.

Nå har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført en ekstern kvalitetssikring av konseptvalget.

– Jeg merker meg at kvalitetssikrer har kommet til samme konklusjon som Jernbaneverket dersom tiltak på Østre linje er nødvendig å gjennomføre. Rapporten gir videre flere råd for den videre beslutningsprosessen som vi vil ta med oss i det videre arbeidet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Follobanen vil halvere reisetiden mellom Ski og Oslo når den står ferdig i 2021.

– Når vi investerer svært store summer i Follobanen, er det viktig å se på hvordan flest mulig reisende skal kunne få nytte av prosjektet, blant annet de som bor langs Østre linje på Østfoldbanen. Dersom reisetiden fra indre Østfold til Oslo reduseres betydelig, vil dette kunne åpne nye bosteds- og jobbmuligheter for mange, sier statsråden.

Samferdselsdepartementet går nå gjennom de ulike vurderingene i saken. Disse vil danne grunnlag for valg av konsept for videre planlegging for Østre linjes forbindelse mot Oslo. (©NTB)