Politikk

Hegnar: - Vi ble lurt

«Vi blir lurt trill rundt, og mannen bak galskapen er Marius Holm», skriver Trygve Hegnar.

Artikkel av: Trygve Hegnar
1. januar 2017 - 01.52

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen lørdag 31. desember:

Statsbudsjettet for 2017 hang lenge i en tynn tråd. FrP ville ikke ha endringer i opplegget med økte drivstoffavgifter, som både finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg frontet før de vanskelige budsjettforhandlingene startet, og støttepartiet Venstre ville ha en mye grønnere profil. Regjeringen kunne gått av på dette, selv om budsjettet for øvrig ble rimelig godt mottatt og akseptert.

Løsningen ble at Venstre fikk inn avsnittet om at det i alt drivstoff skal blandes inn 20 prosent biodrivstoff innen 2020, og av dette skal 8 prosent være såkalt andre generasjon biodrivstoff (i hovedsak tømmer og skogsvirke). Rådgiver og pådriver for Venstre her skal ha vært miljøstiftelsen Zero og dets daglige leder Marius Holm.

Men ansvaret ligger uansett hos regjeringen og miljøvernminister Vidar Helgesen.

Poenget vi har forsøkt å formidle, er at ingen vet om dette er teknisk mulig (det er det ikke), konsekvensene er ikke utredet, kostnadene har regjeringen (og Venstre) ikke peiling på, og effekten tvilsom.

I dag brukes biodrivstoff fra planteproduksjon til innblanding (mat på tanken), noe stadig flere er skeptiske til (inkludert EU), og forskere diskuterer hvor mye biodrivstoff man kan få ut av et mål raps (det er selvfølgelig målbart, men varierer vel etter land og klima). Noen hevder at man trenger 9-10 millioner mål med rapsproduksjon for å dekke hele regjeringens innblandingsmål, og det er et område likt hele Norges dyrkede areal. Andre hevder at det er langt mindre, men uansett er det snakk om enorme landarealer som skal gjøre mat om til flytende biodrivstoff. Og disse millioner av mål må ”leies” i utlandet (for import til Norge).

Slik vi ser det, er hele prosjektet med mat på tanken (gjelder også mais og sukkerrør) ikke bærekraftig.

Les Trygve Hegnars leder hver dag, prøv Finansavisen gratis

Men det er regjeringens forslag om innblanding av 8 prosent biodrivstoff fra skogen og tømmeret innen 2020 som er hinsides. Det er der vi blir lurt trill rundt, og mannen bak galskapen er Marius Holm. Hans og Zeros mål om å finne løsninger som gir null utslipp av CO2 og skade på samfunnet, er godt og idealistisk, og Holm mener at skal man nå dette målet, må all bruk av fossilt brennstoff opphøre. Og der mener Holm og Zero at annen generasjon biodrivstoff fra skogen er løsningen.

Fordi vi er kritiske til dette, blir vi skjelt ut og sjikanert av Holm i VG.

Men faktum er at det, ifølge Sintef-forsker Judit Sandquist, ikke i hele verden finnes en storskala biodrivstoffabrikk basert på skogsvirke. «Ingen har klart å produsere skogsbiodrivstoff stort og lønnsomt, og det er ikke sikkert at Norge klarer det heller», sier Sandquist.

Likevel mener regjeringen og Zero at dette skal være på plass innen 2020. Selv om det er åpenbart at det å gå fra pilotprosjekter til fullskala produksjon er som å krysse «dødens dal» (Sundquist).

De tekniske problemene og energibruken med å få flytende brennstoff ut av tømmeret er enorme (oppvarming til 600-1.500 grader) og kostnadene så store at ingen vil klare dette uten statlig støtte.

Millioner av kubikkmeter skog må hugges ned og kokes og da frigjøres gigantiske mengder med CO2.

Det tillater vi oss å være skeptiske til.

Zero, som støttes av alt fra Norges Bondelag til Coca-Cola, Telenor, Coop, Veidekke og Møllergruppen, og har Gunhild Anker Stordalen som styremedlem, tåler ikke motstand og hamrer løs på oss. Det lever vi godt med, men hvor bra er det at regjeringen tar inn et klimatiltak hvor absolutt alt svever, og intet er regnet på. Det kan bli fryktelig dyrt for skattebetalerne.

Regningen bør Trine Skei Grande og Marius Holm få.

Les også:

Trygve Hegnar: - Vi blir rundlurt

Hegnar om den store bløffen om biodrivstoff - igjen