An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Politikk

Regjeringen refses for dobbeltspill om eierskap

Ap-nestleder Hadia Tajik mener regjeringspartiene prøver å skjule for velgerne sin iver etter å selge statlige aksjer. Hun fordummer debatten, svarer Frps Ketil Solvik-Olsen.

Hadia Tajik - Foto - Scanpix

Hadia Tajik - Foto - Scanpix

Artikkel av: NTB
11. januar 2017 - 17.53
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

– I dialogen med velgerne prøver de å gi inntrykk av det motsatte. Men Høyre og Frp har gang på gang foreslått å selge og privatisere norske ressurser og verdier, både i regjering og i sine valgprogrammer. Det er et dobbeltspill, sier Tajik til NTB.

Hun viser til at Høyre og Frp har gått inn for nedsalg i flere selskaper enn regjeringen har fått gjennomslag for.

– Flertallet i Stortinget har stemt ned de fleste forslagene, men hvis Frp og Høyre får fortsette i regjering, har de som mål å selge mer av våre felles verdier, hevder Ap-nestlederen.

– Salg av Norge

I Solberg-regjeringens egen eierskapsmelding fra 2014 ble det bedt om fullmakt til helt eller delvis å selge statens aksjer i Ambita AS (Tidligere Norsk eiendomsinformasjon AS), Baneservice, Cermaq, Entra, Flytoget, Mesta, SAS og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter. I tillegg ville regjeringen ha fullmakt til å redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i Kongsberg og Telenor.

Regjeringen har solgt Cermaq, redusert eierandelen i Entra og SAS samt økt arronderingssalget i Statskog. Statsbudsjettet fornyer dessuten salgsfullmaktene for Ambita, Mesta, SAS og Telenor. Ifølge Ap er det «salg av Norge» regjeringen driver med.

– Regjeringspartiene sier det er et mål å redusere det statlige eierskapet, og at eierskapet skal begrunnes særskilt, framholder Tajik.

Skjuler iveren

Hun mener regjeringen har innsett at nedsalg og privatisering ikke er populært blant velgerne og derfor underspiller sin egen politikk på området.

– Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen gikk til og med så langt at han på direkten i NRKs Dagsnytt Atten benektet at regjeringen har lagt fram forslag om å selge Kongsberg Gruppen, Telenor og Flytoget, sier Tajik.

– Og det er jo heller ikke sånn at Høyre og Frp tidligere har vært for salg, men nå har snudd. Det er bare å lese programmene deres, framholder hun.

Ketil Solvik-Olsen mener Ap-nestlederen tegner et forvrengt bilde av regjeringspartienes eierskapspolitikk.

– Hun fordummer debatten. Når vi vil gi fullmakt til at enkelte selskaper kan vurderes solgt, gir Tajik og Ap inntrykk av at vi vil selge så fort som mulig og til enhver pris, sier han.

Vil bygge ned

I Frps nåværende program så vel som i utkastet til nytt program står det at det er en målsetting i den økonomiske politikken å bygge ned det offentlige eierskapet. Konkret nevnes salg av NSB, SAS og NRK.

– Det er ikke slik at vi prøver å skjule dette. Vi snakker fortsatt om statlig nedsalg, men altså ikke i det formatet som Tajik gir uttrykk for. Mange av selskapene som nevnes, har jo Ap selv vurdert å selge.

Solvik-Olsen sier det ikke er et mål i seg selv å kvitte seg med statlige eierposter, men framholder at hva inntektene ved et salg skal brukes til, også har sitt å si.

– Selskaper som er strategisk viktige for Norge, skal uansett ikke selges, sier Solvik-Olsen og bruker vannkraftdelen av Statkraft som eksempel. (©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.