An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Politikk

Kraftig økning i bruk av falske basestasjoner

Norske myndigheter tok i bruk falske basestasjoner mer enn dobbelt så mange ganger i fjor som året før, viser den lovpålagte registreringen.

Artikkel av: NTB
15. februar 2017 - 06.00

Hver gang myndighetene setter i gang en operasjon med mobilovervåking i et område, skal de etter loven varsle tilsynsmyndighetene.

Aftenposten skriver at det i 2015 ble varslet om opprettelse av såkalte "mobilregulerte soner" i 35 tidsperioder. I fjor fikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 71 varsler om oppretting av falske basestasjoner fra politiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

 Ved hjelp av hemmelige senderne, som opptrer som falske basestasjoner i mobilnettene, kan PST og norsk politi overvåke mobilaktiviteten i et område. Ifølge avdelingsdirektør i Nkom, Einar Lunde, kom ikke den lovpålagte varslingen i gang før etter Aftenpostens saker om mobilovervåking. Han sier at det derfor først gjennom varslingene i fjor at man kan få et reelt bilde av omfanget av bruken av falske basestasjoner fra myndighetene.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker ikke å kommentere egen bruk av falske basestasjoner i fjor. Oslo politidistrikt sier de varsler alt til Nkom, men ønsker ikke å kommentere metodebruken.

Informasjonssjef Trond Øvstedal i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier at de gangene det er behov for å bruke denne type utstyr, blir det rapportert til Nkom.

– Vår aktivitet er utelukkende knyttet til sikring av møterom i forbindelse med graderte møter, sier Øvstedal.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.