Politikk

Ny runde med bredbåndtilskudd

Det er klart for en ny runde med tilskudd til bredbåndsutbygging i kommuner som har dårlig bredbåndsdekning.  

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
7. februar 2017 - 13.04

For i år har Stortinget bevilget nær 139 millioner kroner for å bidra til at alle husstander i Norge kan få et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet.

De offentlige midlene skal bidra til bredbåndsutbygging der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut på egen hånd.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fordeler midlene til utbyggingen i samspill med fylkeskommunene. Det er bare kommuner eller fylkeskommuner som kan søke om midler, men private aktører kan gjerne bistå kommunen i utformingen av søknaden.

 Kommuner som ønsker å søke om bredbåndstilskudd, finner søknadsskjema og mer informasjon om ordningen på Nkoms hjemmesider.

Midler til utbygging kan søkes om til Nkom innen 3. mai. (©NTB)