Politikk

Ansetter mobbeombud i Oslo

Artikkel av: NTB
20. mars 2017 - 17.07

Oslo er den første kommunen i landet som ansetter et mobbeombud. Kjerstin Owren skal forebygge mobbing i barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. 

– Først og fremst skal jeg være barnas og elevenes representant i Oslo, og jeg vil være tilgjengelig for rådgivning og oppfølging i forbindelse med vanskelige mobbesaker for dem som har behov, sier Kjerstin Owren.

Owren er utdannet adjunkt og kommer fra stillingen som undervisningsinspektør ved Holmlia skole.

– Hun er en svært kompetent person som har de erfaringene og kvalitetene som er nødvendig, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen, som har ledet ansettelsesutvalget.

Mobbeombudet er ansatt på åremål i en periode på seks år. Ombudet er bystyrets ombud for barnehagebarn og elever i kommunen og skal jobbe uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen.