Politikk

Kjente, men dempede toner fra Trump

Da Donald Trump holdt sin første tale til Kongressen, snakket han i en time om kjente temaer, men tonen og stilen var mer dempet enn vi har vært vant til.

Donald Trump. AP Photo

Donald Trump. AP Photo

Artikkel av: NTB
1. mars 2017 - 05.44

Trump holdt seg til manus under så godt som hele den timen talen til de to kamrene varte, og selv slipset var mer dempet enn det karakteristisk røde han er kjent for.

Presidenten trakk historiske linjer helt tilbake til grunnleggelsen av USA og snakket om den fakkelen hver generasjon har gitt videre til den neste.

– Nå er det vi som bærer den, og vi skal bruke den til å lyse opp verden, sa Trump, men i likhet med innsettelsestalen, bar tirsdagens tale preg av at USA kommer først.

Vil fortsatt reversere helsereform

Han var innom kjente temaer som helsereform og gjentok angrepet på helsereformen til forgjengeren Barack Obama.

– I kveld ber jeg Kongressen forkaste og erstatte Obamacare med reformer som gir flere valg, bedre tilgang, lavere kostnader og samtidig bedre helsetjenester, sa Trump.

Også løfter om å styrke forsvaret ble gjentatt. Det samme gjelder amerikansk økonomi som skal løftes fram med blant annet skattereform og i større grad skal skjermes mot konkurranse utenfra.

– Vi må konkurrere på like vilkår. I dag legger mange land på høy toll når vi sender våre produkter dit, mens vi har lite eller ingen toll på import hit.

Ny innvandringspolitikk

Som en del av styrkingen av arbeidsmarkedet, tok han også til orde for omfattende endringer i innvandringspolitikken og prioritering av de best kvalifiserte innvandrerne.

–Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål: å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven.

Trump sa videre at dagens system med "ufaglært" lovlig innvandring ikke makter å beskytte arbeidere, og viste til praksisen i Canada og Australia.

–Det er et grunnprinsipp at de som ber om å få komme inn i et land bør kunne forsørge seg selv og familien.

–Klar til å ta ledelsen

Også forsvaret og politiet fikk oppmerksomhet som viktige institusjoner og de modigste representantene for et USA som Trump fortsatt vil gjenreise til fordums storhet, slik han terpet på gjennom valgkampen i fjor.

– Vi skriver et nytt kapittel om amerikansk storhet, en ny bølge av stolthet skyller over landet. Den amerikanske ånden har fått fornyet styrke, og våre allierte vil se at USA igjen er klare til å ta ledelsen.

Til slutt tegnet Trump et bilde av en rik amerikansk fremtid preget av nye oppdagelser og oppfinnelser. Et USA med arbeid, fred og trygghet, med rom for håp og drømmer.

– Tiden for å tenke smått er over. Tiden for smålig kjekling er bak oss. Jeg ber alle om bli med meg i å drømme stort og dristig på landets vegne, sa presidenten før han avsluttet med de tradisjonelle ordene: Gud velsigne dere og Gud velsigne De forente stater.