Politikk

1,9 mrd. til rehabilitering av Nationaltheatret

Regjeringen vil rehabilitere Nationaltheatret for 1,9 milliarder kroner. Prosjektet omfatter både bygningen og oppgradering av hovedscenen.

Nationaltheatret. Foto: NTB Scanpix

Nationaltheatret. Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
21. april 2017 - 14.01

– Nationaltheatret er en våre kulturskatter, med unik posisjon i norsk og internasjonalt kulturliv. Det ærverdige bygget skal ivareta viktig kulturhistorie, samtidig som det skal være et funksjonelt teater som gir publikum gode opplevelser og de ansatte gode arbeidsvilkår. Regjeringen tar nå grep for å bevare vår viktige kulturarv og vil gå i gang med rehabiliteringsprosessen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Helleland hadde fredag møte med styreleder Anne Enger der hun orienterte om regjeringens beslutning om å bruke 1,9 milliarder kroner på rehabiliteringen av det kulturhistoriske bygget.

Forfall

– Nationaltheatret har forfalt gjennom mange tiår. En rik kulturnasjon som Norge kan ikke la en av våre flotteste kulturhistoriske bygninger fortsette å forfalle. Nå har regjeringen valgt en løsning som prioriterer å gjøre hovedscenen fullt funksjonell og oppgradert for fremtidens behov for sceneteknologi. Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren.

Styreleder Anne Enger sier Nationaltheatret er en kulturinstitusjon som betyr mye for hele nasjonen.

– Det har vært litt krisestemning her, særlig når vi måtte gå i gang med krisesikring av fasaden. 1,9 milliarder gjør at vi får gjort mye i huset her, sier Enger.